ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สิ่งที่ได้จากการไปราชการที่จังหวัดอุดรธานี(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

           ข้อเสนอแนะในการประกวดผลงานทางวิชาการ(ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์)  และมีวิธีการนำเสนอให้เลือก
 • แบบปากเปล่า (ผ่าน Notebook และ Projector)
 • แบบโปสเตอร์ (อยู่ที่โต๊ะแสดงผลงาน)
******************************
 • ถ้ามีเอกสารประกอบการนำเสนอและรายละเอียดของงานจำนวนมาก  ควรเลือกการนำเสนอแบบโปสเตอร์เพื่อความสะดวก ชัดเจนในการเสนอชิ้นงาน
 • ถ้ามีเอกสารไม่มาก ควรเลือกนำเสนอแบบปากเปล่า (ผ่าน Notebook และ Projector)
 •  ถ้าไม่ได้ใช้ Notebook ของกรรมการ ให้ทดสอบ Notebook กับ Projector ก่อนว่าเชื่อมต่อกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ให้รีบเขียนข้อมูลใส่แผ่น CD หรือ DVD หรือ ใช้เครื่องมือบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่มี ตามขนาดของข้อมูลที่จะนำเสนอ และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก
 • ควรสำรองข้อมูลไฟล์นำเสนอเป็น PDF ด้วย (ข้อนี้ครูบ๋อมพิสูจน์มาแล้ว Notebook กับ Projector ไม่คุยกัน ไฟล์นำเสนอเปิดไม่ได้ (เนื่องจากเบลอ  ตอน  save  ลืมปิดไฟล์นั้นทำให้การ  save  มีปัญหา  จึงเปิดไม่ได้)  โชคดีที่ PDF ช่วยกู้หน้าไว้ และได้ยืม Notebook ของครูท่านหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมที่ให้ความอนุเคราะห์ จึงขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีโอกาสได้นำเสนอรายละเอียดมากนัก เพราะงานของครูบ๋อมเป็นงานทั้งปีการศึกษา เนื้อหามาก เวลามีจำกัดข้อมูลเป็นลักษณะโปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ วันนั้นโดนไปหลายรายเลยทีเดียว (Notebook(Acer) กับ Projector(Panasonic) ครูบ๋อมนี้อึ้งไปเลย)
******************************
           แนะนำวิธีการทำผลงานและนำเสนอ  (ตามที่ได้ฟังกรรมการวิพากษ์ผลงานของแต่ละคน)
 • การนำเสนอต้องมีความมั่นใจในตนเองให้สูง
 • การนำเสนอแบบปากเปล่า ถ้าเป็นไปได้ควรยืนนำเสนอ ชี้แจง อย่างมีเทคนิค  ไม่ควรนั่งอ่านผ่าน Notebook เพราะไม่ได้ความรู้สึกของการนำเสนอ  (ไม่ได้อารมณ์)  ถ้าอ่านให้ฟังยิ่งแล้วใหญ่
 • เตรียมเนื้อหาให้กระชับ ชัดเจน ในรายละเอียด ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ควรรักษาเวลาในการนำเสนอ ส่วนใหญ่จะกำหนด 5 - 10 นาที อีก 5 นาที ที่เหลือให้กรรมการซักถาม
 • เรื่องที่นำเสนอควรอยู่ในกรอบของวิชาการ และคนส่วนมากเขาทำกัน ถ้าออกนอกกรอบ มีหวังได้ลุ้น (เช่น งานของครูบ๋อมเกือบ ๆ จะหลุดกรอบ เพราะเป็นงานที่มีเนื้อหาตลอดปีการศึกษา ครบตามหลักสูตร ทั้งสื่อ นวัตกรรรม การวัดและประเมินผล (ขาดเอกภาพ เนื่องจากหลากหลาย) เนื่องจากครูบ๋อมต้องการงานที่ใช้ได้จริง ไม่ได้หวังจะประกวดเลย (ไปแบบงงๆ) )
 • ใครที่คาดหวังจะชนะขอแนะนำว่า ควรมุ่งศึกษาเจาะลึกเฉพาะเรื่องเดียว
 • มีการทำเป็นรูปเล่ม ชุดฝึกทักษะ จากนั้นควรเปลี่ยนรูปเล่มเป็นภาพเคลื่อนไหว มีแสง สี เสียง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เช่น ทำ Video, Clip Video, GSP (เขาฮิตกัน) , Microsoft Office PowerPoint เมื่อทำเสร็จแล้วควรเผยแพร่ผ่าน Internet เผยแพร่อย่างเป็นระบบต่อไป ขอเน้นว่าต้องอยู่ในกรอบวิชาการน่ะค่ะ
 • ที่กล่าวมาทั้งหมดครูบ๋อมทำได้ไม่ถึง 100% เลยน่ะค่ะ (แต่ขณะอยู่ในการแข่งขันก็พอจะอ่านเกมออก)  เพราะครูบ๋อมต้องการแค่งานที่สามารถใช้จริง เป็นประโยชน์กับนักเรียน และครูที่สนใจศึกษาเท่านั้น เรื่องประกวดผลงานถ้า "เจ้านาย" ไม่สั่ง ก็ขอทำงานเผยแพร่ความรู้แบบนี้เรื่อยไป มีความสุขมากกว่าเยอะ
******************************
******************************
            ตอนนี้ยังพอจะคิดหรือทำอะไรนอกกรอบได้  แต่ถ้าทำผลงาน อันดับ คศ.3 ก็คงไม่กล้า (บ้า + ซ่า นอกกรอบหรอก)  เดียวจะ "ตก" โดยไม่ได้ "ปรับปรุง" และ "วางแผน"  เคยพบกรณีตัวอย่างนวัตกรรมดี ความคิดดี ใช้ได้จริง แต่ขาดเอกสารอ้างอิง  (ไม่มีใครทำ) ปรากฏว่า "ตก"  จากตัวอย่างและวิธีทำ (พูดแบบครูคณิตศาสตร์)
            จะพบว่า  ผลงานทางวิชาการที่ทำการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศรองรับเสมอ และต้องมากด้วย
            ฉะนั้น  ถ้าจะทำผลงานทางวิชาการ โดยไม่มีความเสี่ยงกับคำว่า "ไม่ประสบความสำเร็จ" จะต้องทำในเรื่องที่คนอื่นเขาทำกันเป็นส่วนใหญ่ "เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนั้น"
******************************
             การไปครั้งนี้มีประโยคหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนเป้าหมายของการทำงานไปเลยคือ  "ต่อให้ทำการวัดและประเมินผลดีเพียงใด  ถ้ารูปแบบวิธีการสอนยังไม่ดีพอ  ทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์อันใด"  (จริงอย่างเขาว่า)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน