ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

สิ่งที่ได้จากการไปราชการที่จังหวัดอุดรธานี(เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)

           ข้อเสนอแนะในการประกวดผลงานทางวิชาการ(ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์)  และมีวิธีการนำเสนอให้เลือก
 • แบบปากเปล่า (ผ่าน Notebook และ Projector)
 • แบบโปสเตอร์ (อยู่ที่โต๊ะแสดงผลงาน)
******************************
 • ถ้ามีเอกสารประกอบการนำเสนอและรายละเอียดของงานจำนวนมาก  ควรเลือกการนำเสนอแบบโปสเตอร์เพื่อความสะดวก ชัดเจนในการเสนอชิ้นงาน
 • ถ้ามีเอกสารไม่มาก ควรเลือกนำเสนอแบบปากเปล่า (ผ่าน Notebook และ Projector)
 •  ถ้าไม่ได้ใช้ Notebook ของกรรมการ ให้ทดสอบ Notebook กับ Projector ก่อนว่าเชื่อมต่อกันได้หรือไม่ ถ้าไม่ให้รีบเขียนข้อมูลใส่แผ่น CD หรือ DVD หรือ ใช้เครื่องมือบันทึกข้อมูลอื่น ๆ ที่มี ตามขนาดของข้อมูลที่จะนำเสนอ และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอีก
 • ควรสำรองข้อมูลไฟล์นำเสนอเป็น PDF ด้วย (ข้อนี้ครูบ๋อมพิสูจน์มาแล้ว Notebook กับ Projector ไม่คุยกัน ไฟล์นำเสนอเปิดไม่ได้ (เนื่องจากเบลอ  ตอน  save  ลืมปิดไฟล์นั้นทำให้การ  save  มีปัญหา  จึงเปิดไม่ได้)  โชคดีที่ PDF ช่วยกู้หน้าไว้ และได้ยืม Notebook ของครูท่านหนึ่ง ถ้าจำไม่ผิดจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมที่ให้ความอนุเคราะห์ จึงขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีโอกาสได้นำเสนอรายละเอียดมากนัก เพราะงานของครูบ๋อมเป็นงานทั้งปีการศึกษา เนื้อหามาก เวลามีจำกัดข้อมูลเป็นลักษณะโปรแกรมที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ วันนั้นโดนไปหลายรายเลยทีเดียว (Notebook(Acer) กับ Projector(Panasonic) ครูบ๋อมนี้อึ้งไปเลย)
******************************
           แนะนำวิธีการทำผลงานและนำเสนอ  (ตามที่ได้ฟังกรรมการวิพากษ์ผลงานของแต่ละคน)
 • การนำเสนอต้องมีความมั่นใจในตนเองให้สูง
 • การนำเสนอแบบปากเปล่า ถ้าเป็นไปได้ควรยืนนำเสนอ ชี้แจง อย่างมีเทคนิค  ไม่ควรนั่งอ่านผ่าน Notebook เพราะไม่ได้ความรู้สึกของการนำเสนอ  (ไม่ได้อารมณ์)  ถ้าอ่านให้ฟังยิ่งแล้วใหญ่
 • เตรียมเนื้อหาให้กระชับ ชัดเจน ในรายละเอียด ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 • ควรรักษาเวลาในการนำเสนอ ส่วนใหญ่จะกำหนด 5 - 10 นาที อีก 5 นาที ที่เหลือให้กรรมการซักถาม
 • เรื่องที่นำเสนอควรอยู่ในกรอบของวิชาการ และคนส่วนมากเขาทำกัน ถ้าออกนอกกรอบ มีหวังได้ลุ้น (เช่น งานของครูบ๋อมเกือบ ๆ จะหลุดกรอบ เพราะเป็นงานที่มีเนื้อหาตลอดปีการศึกษา ครบตามหลักสูตร ทั้งสื่อ นวัตกรรรม การวัดและประเมินผล (ขาดเอกภาพ เนื่องจากหลากหลาย) เนื่องจากครูบ๋อมต้องการงานที่ใช้ได้จริง ไม่ได้หวังจะประกวดเลย (ไปแบบงงๆ) )
 • ใครที่คาดหวังจะชนะขอแนะนำว่า ควรมุ่งศึกษาเจาะลึกเฉพาะเรื่องเดียว
 • มีการทำเป็นรูปเล่ม ชุดฝึกทักษะ จากนั้นควรเปลี่ยนรูปเล่มเป็นภาพเคลื่อนไหว มีแสง สี เสียง โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เช่น ทำ Video, Clip Video, GSP (เขาฮิตกัน) , Microsoft Office PowerPoint เมื่อทำเสร็จแล้วควรเผยแพร่ผ่าน Internet เผยแพร่อย่างเป็นระบบต่อไป ขอเน้นว่าต้องอยู่ในกรอบวิชาการน่ะค่ะ
 • ที่กล่าวมาทั้งหมดครูบ๋อมทำได้ไม่ถึง 100% เลยน่ะค่ะ (แต่ขณะอยู่ในการแข่งขันก็พอจะอ่านเกมออก)  เพราะครูบ๋อมต้องการแค่งานที่สามารถใช้จริง เป็นประโยชน์กับนักเรียน และครูที่สนใจศึกษาเท่านั้น เรื่องประกวดผลงานถ้า "เจ้านาย" ไม่สั่ง ก็ขอทำงานเผยแพร่ความรู้แบบนี้เรื่อยไป มีความสุขมากกว่าเยอะ
******************************
******************************
            ตอนนี้ยังพอจะคิดหรือทำอะไรนอกกรอบได้  แต่ถ้าทำผลงาน อันดับ คศ.3 ก็คงไม่กล้า (บ้า + ซ่า นอกกรอบหรอก)  เดียวจะ "ตก" โดยไม่ได้ "ปรับปรุง" และ "วางแผน"  เคยพบกรณีตัวอย่างนวัตกรรมดี ความคิดดี ใช้ได้จริง แต่ขาดเอกสารอ้างอิง  (ไม่มีใครทำ) ปรากฏว่า "ตก"  จากตัวอย่างและวิธีทำ (พูดแบบครูคณิตศาสตร์)
            จะพบว่า  ผลงานทางวิชาการที่ทำการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ต้องมีเอกสารอ้างอิงที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศรองรับเสมอ และต้องมากด้วย
            ฉะนั้น  ถ้าจะทำผลงานทางวิชาการ โดยไม่มีความเสี่ยงกับคำว่า "ไม่ประสบความสำเร็จ" จะต้องทำในเรื่องที่คนอื่นเขาทำกันเป็นส่วนใหญ่ "เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนั้น"
******************************
             การไปครั้งนี้มีประโยคหนึ่งที่ทำให้เปลี่ยนเป้าหมายของการทำงานไปเลยคือ  "ต่อให้ทำการวัดและประเมินผลดีเพียงใด  ถ้ารูปแบบวิธีการสอนยังไม่ดีพอ  ทุกอย่างก็ไม่มีประโยชน์อันใด"  (จริงอย่างเขาว่า)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน