ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อคิดเล็ก ๆ จากครูบ๋อม

อย่่าพูดพล่ามเรื่องที่ทำงาน...ให้คนที่บ้านฟัง
และ
อย่าพูดพล่ามเรื่องที่บ้าน...ให้คนที่ทำงาน
เพราะจะทำให้คนฟังรู้สึกเบื่อ
เนื่องจากมันเป็นคนละสถานการณ์

+++++++++++++++
ถ้าเป็นครู
แล้วคิดจะเดินเส้นทางสายบริหารการศึกษา
ก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่า
สามารถทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
1. ขับรถเก่ง
2. สามารถทิ้งครอบครัว (โดยเฉพาะวันหยุด)
3. (ข้อนี้สำคัญมาก)
อากาศร้อนแค่ไหนก็ต้องอดทน เพราะต้องใส่เสื้อสูท ผูกเน็คไท
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่านผู้นำ
4. ต้องรู้จักทำตัวเอาหูไปนาเอาตาไปไร่  ช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม
เพราะเรื่องขั้นเงินเดือนของลูกน้อง  คนที่ได้ก็จะชื่นชมขอบคุณ
ส่วนคนที่ไม่ได้ก็คงจะให้พร  ???  และทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับคนที่ได้
(:P)
สำหรับครูบ๋อม แค่ข้อ 1 ก็ทำไม่ได้แล้ว
แน่นอนข้อ 2 ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ส่วนข้อ 3 ทำไม่ได้อีกเหมือนกัน
เพราะเดียวร้อนมากจะออกอาการปวดหัว
ที่สำคัญเป็นคนเซอ+เซ่อ+ปอนๆ
(ประมาณว่า...บางวันก็ครูโบราณ บางวันก็ครูศิลป์ บางวันก็ครูคณิต
เป็นๆ หายๆ ตามทรัพยากรที่มีอยู่)
=================
ที่มา : การสังเกต การอ่าน การคิด การวิเีคราะห์
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน