ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อคิดเล็ก ๆ จากครูบ๋อม

อย่่าพูดพล่ามเรื่องที่ทำงาน...ให้คนที่บ้านฟัง
และ
อย่าพูดพล่ามเรื่องที่บ้าน...ให้คนที่ทำงาน
เพราะจะทำให้คนฟังรู้สึกเบื่อ
เนื่องจากมันเป็นคนละสถานการณ์

+++++++++++++++
ถ้าเป็นครู
แล้วคิดจะเดินเส้นทางสายบริหารการศึกษา
ก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่า
สามารถทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
1. ขับรถเก่ง
2. สามารถทิ้งครอบครัว (โดยเฉพาะวันหยุด)
3. (ข้อนี้สำคัญมาก)
อากาศร้อนแค่ไหนก็ต้องอดทน เพราะต้องใส่เสื้อสูท ผูกเน็คไท
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่านผู้นำ
4. ต้องรู้จักทำตัวเอาหูไปนาเอาตาไปไร่  ช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม
เพราะเรื่องขั้นเงินเดือนของลูกน้อง  คนที่ได้ก็จะชื่นชมขอบคุณ
ส่วนคนที่ไม่ได้ก็คงจะให้พร  ???  และทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับคนที่ได้
(:P)
สำหรับครูบ๋อม แค่ข้อ 1 ก็ทำไม่ได้แล้ว
แน่นอนข้อ 2 ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ส่วนข้อ 3 ทำไม่ได้อีกเหมือนกัน
เพราะเดียวร้อนมากจะออกอาการปวดหัว
ที่สำคัญเป็นคนเซอ+เซ่อ+ปอนๆ
(ประมาณว่า...บางวันก็ครูโบราณ บางวันก็ครูศิลป์ บางวันก็ครูคณิต
เป็นๆ หายๆ ตามทรัพยากรที่มีอยู่)
=================
ที่มา : การสังเกต การอ่าน การคิด การวิเีคราะห์
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน