ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อคิดเล็ก ๆ จากครูบ๋อม

อย่่าพูดพล่ามเรื่องที่ทำงาน...ให้คนที่บ้านฟัง
และ
อย่าพูดพล่ามเรื่องที่บ้าน...ให้คนที่ทำงาน
เพราะจะทำให้คนฟังรู้สึกเบื่อ
เนื่องจากมันเป็นคนละสถานการณ์

+++++++++++++++
ถ้าเป็นครู
แล้วคิดจะเดินเส้นทางสายบริหารการศึกษา
ก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนว่า
สามารถทำแบบนี้ได้หรือเปล่า
1. ขับรถเก่ง
2. สามารถทิ้งครอบครัว (โดยเฉพาะวันหยุด)
3. (ข้อนี้สำคัญมาก)
อากาศร้อนแค่ไหนก็ต้องอดทน เพราะต้องใส่เสื้อสูท ผูกเน็คไท
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่านผู้นำ
4. ต้องรู้จักทำตัวเอาหูไปนาเอาตาไปไร่  ช่วงเดือนเมษายนและตุลาคม
เพราะเรื่องขั้นเงินเดือนของลูกน้อง  คนที่ได้ก็จะชื่นชมขอบคุณ
ส่วนคนที่ไม่ได้ก็คงจะให้พร  ???  และทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับคนที่ได้
(:P)
สำหรับครูบ๋อม แค่ข้อ 1 ก็ทำไม่ได้แล้ว
แน่นอนข้อ 2 ยิ่งไม่ต้องพูดถึง
ส่วนข้อ 3 ทำไม่ได้อีกเหมือนกัน
เพราะเดียวร้อนมากจะออกอาการปวดหัว
ที่สำคัญเป็นคนเซอ+เซ่อ+ปอนๆ
(ประมาณว่า...บางวันก็ครูโบราณ บางวันก็ครูศิลป์ บางวันก็ครูคณิต
เป็นๆ หายๆ ตามทรัพยากรที่มีอยู่)
=================
ที่มา : การสังเกต การอ่าน การคิด การวิเีคราะห์

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง