ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

เมื่อครูบ๋อมต้องทำหลายอย่างในวันเดียวกัน

เมื่อครูบ๋อมต้อง
เข้าค่ายลูกเสือ + ประเมินครูดีเด่น ปีการศึกษา 2553 + บายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
ในวันเดียวกัน
อะไรกันเนี่ย

วันพฤหัสบดี  ที่  13  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554

เข้าค่ายลูกเสือ
ค้นข้อมูลนักเรียนที่เกิดวันที่  13 - 14 เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ใ้ห้หัวหน้าผู้กำกับลูกเสือ
(สำหรับมอบของขวัญให้ตอนรอบกองไฟ)
จากนั้นเข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือก่อนเดินทางไกลที่โรงเรียนประมาณ 10 - 15 นาที

ประเมินครูดีเด่น ปีการศึกษา 2553

จัดโต๊ะ  ปูผ้า วางเอกสารเพื่อรอรับการประเมินตามสดมภ์
และตรวจสอบความเรียบร้อย
ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยง
(เมื่อวาน  วันพุธ  ที่  12  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554  ครูบ๋อมลากิจ
ไปเตรียมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน))

ตอนบ่าย
กรรมการมาถึงโรงเรียน
(เนื่องจากกรรมการต้องเดินทางไปประเมินหลายโรงเรียน
และถือว่าครูบ๋อมโชคดีที่กรรมการไม่มาตอนเช้า)

ภายในห้องเรียน

เอกสารสำหรับรับการประเมิน

กราฟเชือก  เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิิติ

โปสเตอร์รายงานนวัตกรรม

เอกสารสำหรับรับการประเมิน

โครงงานนักเรียนปีการศึกษา 2552

บูรณาการวิชาศิลปะในการเขียนสูตรคณิตศาสตร์


เอกสารสำหรับรับการประเมิน

มุมห้อง

หน้าห้องเรียน

ตู้เก็บหนังสือเล่มเล็ก  ซองข้อสอบเก็บคะแนน  และกล่องเก็บเอกสารต่าง ๆ

ตารางการใช้ห้อง  และแผนผังที่นั่งของนักเรียน

รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ภายนอกห้องเรียน

ป้ายประกาศรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียน

ตรรกศาสตร์เชิงเปรียบเทียบ  และกฎการใช้ห้องพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
เมื่อประเมินเสร็จก็ต้องรีบกลับมาพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องชาย (แต่งงาน)
มาทันแบบเฉียดฉิว  16:00  น.  พอดี  เกือบเป็นพี่สาวที่ไม่ได้เรื่องซะแล้ว
ครูบ๋อม

เป็นอีกวันหนึ่งที่สนุกจริง ๆ

วันศุกร์  ที่  14  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ต้องเดินทางไปบ้านว่าที่น้องสะใภ้  เวลา  2:00  น.
วันอาทิตย์  ที่  16  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2554
ต้องไปร่วมงานวันครู

มันเป็นเช่นนั้นแล
  • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

5 เรื่องเล่าล่าสุด

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (48) เรียนคณิตศาสตร์ (44) สถิติและการวิจัย (36) เกี่ยวกับครูบ๋อม (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (24) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) การวัดและประเมินผล (12) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) การจัดหมู่ (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน