ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พร้อมไฟล์วิเคราะห์ข้อมูล

         เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบข้อมูลใน  "ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน"  จากทางโรงเเรียน  (เป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนเกิดความกลัวว่าจะไม่ผ่าน) เมื่อได้ศึกษาจากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554  พบว่าไม่มีความเข้าใจมากนัก  ก็เลยลองวิเคราะห์ด้วย  Concept map  ก็ปรากฎอย่างที่เห็น  และเชื่อว่าคงเป็นประโยชน์กับครูที่รับผิดชอบและโรงเรียนหลายแห่ง  (ที่เป็นผู้ร่วมชะตากรรม)  ไม่มากกก็น้อย
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ และ zoom

         นี่คือ  ไฟล์สำหรับคำนวณการวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่  5  (ใช้ได้เฉพาะ  ม.3  และ  ม.6  เท่านั้นน่ะค่ะ  ส่วน  ป.3  และ  ป.6  ต้องประยุกต์โดยเปลี่ยนจำนวนผู้สอบและผลการสอบระดับประเทศน่ะค่ะ) ที่พัฒนาประยุกต์ใช้จากโปรแกรม  Microsoft Office Excel  ที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อย  ถ้าต้องการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้  ให้เปลี่ยนข้อมูลที่อยู่บนพื้นหลังสีม่วงให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนของท่าน  เท่านี้ก็จะได้คำตอบสำหรับตัวบ่งชี้ที่  5  มาอย่างง่ายดายแล้ว  (แต่คำตอบที่ได้อาจเป็นเรื่องน่าเศร้าของหลายโรงเรียน)
         ก่อนอื่นต้องไป  download  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นที่ 3  (มัธยมศึกษาปีที่ 3)  และ  ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  ปีการศึกษา  2551-2553  จาก  http://www.niets.or.th  (โดยแต่ละโรงเรียนจะมีรหัส  log in ไม่เหมือนกัน  ถ้าท่านไม่มีรหัสต้องถามผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนของท่านนะค่ะ)  และเว็บนี้ต้องใช้  Browser  คือ  Internet Explorer   เท่านั้น  ถ้า  Mozilla Firefox  หรือ  Opera เมนูบางตัวจะไม่ปรากฎ  ส่วน  Google Chrome  ยังไม่เคยลอง
         เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้  download  ในส่วนของผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล  เพราะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ  และถ้าว่าง ๆ ก็  download  ส่วนที่เหลือทั้งหมด  เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงคำตอบที่ได้จากการคำนวณในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

          ข้อพึงระวัง  ในการคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคลที่  download  มาได้ในแต่ละ  ม.  และแต่ละปีการศึกษา
          1.  ไฟล์มีการผสานเซลล์  โดยบางวิชาจะใช้สองคอลัมภ์ผสานเซลล์กันอยู่  ให้ทำการยกเลิกการผสานเซลล์แล้วลบคอลัมภ์ส่วนเิกินทิ้งไปเสีย
          2.  ตรวจสอบหัวตารางในส่วนของชื่อวิชากับโปรแกรมว่าตรงกันหรือไม่  ถ้าไม่ตรงกันให้ทำการแก้ไข
          3.  ขณะนี้ข้อมูลในไฟล์ยังเป็น  Text  อยู่  จึงใช้ในการคำนวณไม่ได้  ต้องทำการปรับข้อมูลในไฟล์ก่อน  โดยการ  Copy  ไปวางใน  Notepad  ก่อน  แล้วจึง  Copy  ไปวางในโปรแกรมนี้  (ท่านอาจสงสัยว่าทำไมครูบ๋อมไม่ใช้คำสั่งจัดรูปแบบเซลล์  โดยการเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขทศนิยม  2  ตำแหน่ง  วิธีนี้ได้ลองทำแล้วไม่ได้ผล  มันไม่เปลี่ยนและไม่คำนวณให้เลย  ครูบ๋อมก็เลยต้องใช้เทคนิคนี้แทน)
          4.  เพื่อป้องกันความสัึบสน  ขอแนะนำให้ทำตามลำดับของเวลาในแต่ละ  ม.  และแต่ละปีการศึกษา  (อย่าเปิดไฟล์หลาย  ม.  หรือ  หลายปีการศึกษาพร้อมกัน  เพราะทำให้สับสนได้)
          5.  เมื่อทำเสร็จทุก  ม.  ทุกปีการศึกษาแล้ว  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนพื้นหลังสีม่วงว่าเป็นข้อมูลของโรงเรียนของท่าน  ทุก  Sheet  และ  ทุก  file  แล้วหรือยัง

ดู Clip (ตัวบ่งชี้ที่ 5 การประเมินภายนอก)
          6.  ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  แนะนำให้เปิดทุก  file  พร้อมกันแล้วจึงทำการเปลี่ยนแปลง  เช่น  - การเพิ่มบรรทัด  - การลบบรรทัด  (่การลบจะมีความเสี่ยงสูง  เช่นเดียวกับคำสั่ง  Cut  เพราะอาจทำให้สูตรคลาดเคลื่อนได้)
          7.  สุดท้าย  ถ้าคำตอบที่ได้เป็นเรื่องน่าเศร้า  ก็ขอให้ทำใจ  เพราะเราไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปได้แล้ว  และที่ำสำคัญถ้าเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้  ก็ขอให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเอง...จะดีกว่าและง่ายกว่า
          หากพบความผิดพลาดหรือความบกพร่องของโปรแกรมใด ๆ ที่ครูบ๋อมได้พัฒนาขึ้นจากความรู้ที่มีอยู่น้อยนิด  สามารถแจ้งเตือน  เสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อครูบ๋อมจะได้ศึกษา  เรียนรู้  พัฒนาตนเองต่อไป
          (ขอให้มีความสนุกกับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) นะค่ะ  ด้วยความปรารถนาดีจากห้องเรียนครูบ๋อม)


เนื้อหาจาก : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554

แนะนำ
  • Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 20 มิ.ย.55)   จากเว็บของ  สมศ.  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.16 Mb (คลิก)
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน