ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พร้อมไฟล์วิเคราะห์ข้อมูล

         เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ดูแลและรับผิดชอบข้อมูลใน  "ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน"  จากทางโรงเเรียน  (เป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนเกิดความกลัวว่าจะไม่ผ่าน) เมื่อได้ศึกษาจากคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554  พบว่าไม่มีความเข้าใจมากนัก  ก็เลยลองวิเคราะห์ด้วย  Concept map  ก็ปรากฎอย่างที่เห็น  และเชื่อว่าคงเป็นประโยชน์กับครูที่รับผิดชอบและโรงเรียนหลายแห่ง  (ที่เป็นผู้ร่วมชะตากรรม)  ไม่มากกก็น้อย
คลิกเพื่อดูภาพใหญ่ และ zoom

         นี่คือ  ไฟล์สำหรับคำนวณการวิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่  5  (ใช้ได้เฉพาะ  ม.3  และ  ม.6  เท่านั้นน่ะค่ะ  ส่วน  ป.3  และ  ป.6  ต้องประยุกต์โดยเปลี่ยนจำนวนผู้สอบและผลการสอบระดับประเทศน่ะค่ะ) ที่พัฒนาประยุกต์ใช้จากโปรแกรม  Microsoft Office Excel  ที่พอจะมีความรู้อยู่บ้างเล็กน้อย  ถ้าต้องการนำโปรแกรมไปประยุกต์ใช้  ให้เปลี่ยนข้อมูลที่อยู่บนพื้นหลังสีม่วงให้เป็นข้อมูลของโรงเรียนของท่าน  เท่านี้ก็จะได้คำตอบสำหรับตัวบ่งชี้ที่  5  มาอย่างง่ายดายแล้ว  (แต่คำตอบที่ได้อาจเป็นเรื่องน่าเศร้าของหลายโรงเรียน)
         ก่อนอื่นต้องไป  download  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ช่วงชั้นที่ 3  (มัธยมศึกษาปีที่ 3)  และ  ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)  ปีการศึกษา  2551-2553  จาก  http://www.niets.or.th  (โดยแต่ละโรงเรียนจะมีรหัส  log in ไม่เหมือนกัน  ถ้าท่านไม่มีรหัสต้องถามผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนของท่านนะค่ะ)  และเว็บนี้ต้องใช้  Browser  คือ  Internet Explorer   เท่านั้น  ถ้า  Mozilla Firefox  หรือ  Opera เมนูบางตัวจะไม่ปรากฎ  ส่วน  Google Chrome  ยังไม่เคยลอง
         เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้วให้  download  ในส่วนของผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล  เพราะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ  และถ้าว่าง ๆ ก็  download  ส่วนที่เหลือทั้งหมด  เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานอ้างอิงคำตอบที่ได้จากการคำนวณในตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

          ข้อพึงระวัง  ในการคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคลที่  download  มาได้ในแต่ละ  ม.  และแต่ละปีการศึกษา
          1.  ไฟล์มีการผสานเซลล์  โดยบางวิชาจะใช้สองคอลัมภ์ผสานเซลล์กันอยู่  ให้ทำการยกเลิกการผสานเซลล์แล้วลบคอลัมภ์ส่วนเิกินทิ้งไปเสีย
          2.  ตรวจสอบหัวตารางในส่วนของชื่อวิชากับโปรแกรมว่าตรงกันหรือไม่  ถ้าไม่ตรงกันให้ทำการแก้ไข
          3.  ขณะนี้ข้อมูลในไฟล์ยังเป็น  Text  อยู่  จึงใช้ในการคำนวณไม่ได้  ต้องทำการปรับข้อมูลในไฟล์ก่อน  โดยการ  Copy  ไปวางใน  Notepad  ก่อน  แล้วจึง  Copy  ไปวางในโปรแกรมนี้  (ท่านอาจสงสัยว่าทำไมครูบ๋อมไม่ใช้คำสั่งจัดรูปแบบเซลล์  โดยการเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขทศนิยม  2  ตำแหน่ง  วิธีนี้ได้ลองทำแล้วไม่ได้ผล  มันไม่เปลี่ยนและไม่คำนวณให้เลย  ครูบ๋อมก็เลยต้องใช้เทคนิคนี้แทน)
          4.  เพื่อป้องกันความสัึบสน  ขอแนะนำให้ทำตามลำดับของเวลาในแต่ละ  ม.  และแต่ละปีการศึกษา  (อย่าเปิดไฟล์หลาย  ม.  หรือ  หลายปีการศึกษาพร้อมกัน  เพราะทำให้สับสนได้)
          5.  เมื่อทำเสร็จทุก  ม.  ทุกปีการศึกษาแล้ว  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนพื้นหลังสีม่วงว่าเป็นข้อมูลของโรงเรียนของท่าน  ทุก  Sheet  และ  ทุก  file  แล้วหรือยัง

ดู Clip (ตัวบ่งชี้ที่ 5 การประเมินภายนอก)
          6.  ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรม  แนะนำให้เปิดทุก  file  พร้อมกันแล้วจึงทำการเปลี่ยนแปลง  เช่น  - การเพิ่มบรรทัด  - การลบบรรทัด  (่การลบจะมีความเสี่ยงสูง  เช่นเดียวกับคำสั่ง  Cut  เพราะอาจทำให้สูตรคลาดเคลื่อนได้)
          7.  สุดท้าย  ถ้าคำตอบที่ได้เป็นเรื่องน่าเศร้า  ก็ขอให้ทำใจ  เพราะเราไม่สามารถย้อนอดีตกลับไปได้แล้ว  และที่ำสำคัญถ้าเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นไม่ได้  ก็ขอให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเอง...จะดีกว่าและง่ายกว่า
          หากพบความผิดพลาดหรือความบกพร่องของโปรแกรมใด ๆ ที่ครูบ๋อมได้พัฒนาขึ้นจากความรู้ที่มีอยู่น้อยนิด  สามารถแจ้งเตือน  เสนอแนะ  แสดงความคิดเห็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อครูบ๋อมจะได้ศึกษา  เรียนรู้  พัฒนาตนเองต่อไป
          (ขอให้มีความสนุกกับประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) นะค่ะ  ด้วยความปรารถนาดีจากห้องเรียนครูบ๋อม)


เนื้อหาจาก : คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554

แนะนำ
  • Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 20 มิ.ย.55)   จากเว็บของ  สมศ.  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.16 Mb (คลิก)

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากครับ โปรแกรมและการอธิบายทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น เดี๋ยวจะลองไปศึกษาและคำนวณดูครับ

    ตอบลบ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน