ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการนำ Outdoor Education ไปใช้ในหัวข้อ “ดูซิฉันพบอะไร”

       Outdoor  Education  เป็นการนำนักเรียนออกไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

ตัวอย่างการนำ Outdoor Education ไปใช้ในหัวข้อ “ดูซิฉันพบอะไร”
              สิ่งของ  ถุงขนมยี่ห้อ “X”
              ลักษณะ  เป็นถุงที่ว่างเปล่า มีฝุ่นติดอยู่ด้านข้างของถุงเล็กน้อย
              สถานที่  หน้าโรงอาหารของโรงเรียน
              ความรู้สึก  รู้สึกไม่ดีกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่  ทั้ง ๆ ที่นี้เป็นสถานศึกษาสำหรับอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้  เป็นคนดี  รู้จักรับผิดชอบ สำนึกรักสังคม  พอมองไปรอบ ๆ บริเวณโรงอาหารปรากฏว่าไม่มีถังขยะเลยทำให้สงสัยขึ้นมาทันทีว่า “ทำไมโรงอาหารไม่มีถังขยะ”  นี้คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนทิ้งขยะไม่เป็นที่  แต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้ไม่มีถังขยะก็ควรเก็บถุงขนมที่กินหมดแล้วใส่กระเป๋าแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่อื่นก็ได้  การไม่มีถังขยะไม่ใช่เหตุผลที่จะทิ้งขยะไม่เป็นที่
              พอมองไปที่ถุงขนมก็ชวนให้สงสัยว่า “ขนมยี่ห้อนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง”  แล้วก็อ่านที่ข้างถุงขนมพบข้อความว่า “มันฝรั่ง 67%  น้ำมันพืช 32% เกลือ 1% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย  จากนั้นก็ดูที่ข้อมูลโภชนาการข้อมูลของสารอาหารที่มากที่สุดคือ  “ไขมัน 12%” ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า “ถ้าเรากินมาก ๆ อาจทำให้อ้วนได้  เมื่ออ้วนจะทำให้ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่  เมื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็จะเปลื้องโดยไม่จำเป็นได้”  ตลอดจนทำให้สุขภาพไม่ดี  การเคลื่อนไหวลำบาก
              ต่อมาได้พิจารณาที่ข้างถุงขนมพบข้อความว่า  “รสมันฝรั่งแท้ แผ่นเรียบ” ทำให้สงสัยขึ้นมาว่า “มันฝรั่งแท้ ๆ กับ ขนมยี่ห้อ  “X” อย่างไหนจะอร่อยมากกว่ากัน” แล้วมันฝรั่งที่นำมาเป็นส่วนประกอบของขนมเขาปลูกที่ภาคไหน  จังหวัดไหนของประเทศ  จึงจะมีคุณภาพแล้วนำส่งโรงงานผลิตเพื่อเป็นขนมให้
หลายคนได้กินกัน
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน