ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างการนำ Outdoor Education ไปใช้ในหัวข้อ “ดูซิฉันพบอะไร”

       Outdoor  Education  เป็นการนำนักเรียนออกไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง

ตัวอย่างการนำ Outdoor Education ไปใช้ในหัวข้อ “ดูซิฉันพบอะไร”
              สิ่งของ  ถุงขนมยี่ห้อ “X”
              ลักษณะ  เป็นถุงที่ว่างเปล่า มีฝุ่นติดอยู่ด้านข้างของถุงเล็กน้อย
              สถานที่  หน้าโรงอาหารของโรงเรียน
              ความรู้สึก  รู้สึกไม่ดีกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่  ทั้ง ๆ ที่นี้เป็นสถานศึกษาสำหรับอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้  เป็นคนดี  รู้จักรับผิดชอบ สำนึกรักสังคม  พอมองไปรอบ ๆ บริเวณโรงอาหารปรากฏว่าไม่มีถังขยะเลยทำให้สงสัยขึ้นมาทันทีว่า “ทำไมโรงอาหารไม่มีถังขยะ”  นี้คงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนทิ้งขยะไม่เป็นที่  แต่ถึงอย่างไรก็ตามต่อให้ไม่มีถังขยะก็ควรเก็บถุงขนมที่กินหมดแล้วใส่กระเป๋าแล้วนำไปทิ้งในถังขยะที่อื่นก็ได้  การไม่มีถังขยะไม่ใช่เหตุผลที่จะทิ้งขยะไม่เป็นที่
              พอมองไปที่ถุงขนมก็ชวนให้สงสัยว่า “ขนมยี่ห้อนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้าง”  แล้วก็อ่านที่ข้างถุงขนมพบข้อความว่า “มันฝรั่ง 67%  น้ำมันพืช 32% เกลือ 1% ไม่ใช้วัตถุกันเสีย  จากนั้นก็ดูที่ข้อมูลโภชนาการข้อมูลของสารอาหารที่มากที่สุดคือ  “ไขมัน 12%” ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า “ถ้าเรากินมาก ๆ อาจทำให้อ้วนได้  เมื่ออ้วนจะทำให้ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่  เมื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็จะเปลื้องโดยไม่จำเป็นได้”  ตลอดจนทำให้สุขภาพไม่ดี  การเคลื่อนไหวลำบาก
              ต่อมาได้พิจารณาที่ข้างถุงขนมพบข้อความว่า  “รสมันฝรั่งแท้ แผ่นเรียบ” ทำให้สงสัยขึ้นมาว่า “มันฝรั่งแท้ ๆ กับ ขนมยี่ห้อ  “X” อย่างไหนจะอร่อยมากกว่ากัน” แล้วมันฝรั่งที่นำมาเป็นส่วนประกอบของขนมเขาปลูกที่ภาคไหน  จังหวัดไหนของประเทศ  จึงจะมีคุณภาพแล้วนำส่งโรงงานผลิตเพื่อเป็นขนมให้
หลายคนได้กินกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน