ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผู้เขียนบล็อก
นางสาวสุดาพร  ใจเที่ยง  (ครูบ๋อม)
สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา
โปรแกรมวิชา  คณิตศาตร์  วิชาโท  คอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏสกลนคร


บรรจุรับราชการเมื่อวันที่  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2544

ส่งแบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่   27   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2552
ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  27  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2553
(เนื่องจาก  ก.ค.ศ.  ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์)

กรรมการส่งเอกสารประกอบการประเมิน
เมื่อวันที่  6  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2554

แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  ณ  วันที่  28  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2552
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งออก  ณ  วันที่  8  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2554
ตำแหน่งปัจจุบัน  ครู  อันดับ  ค.ศ.2

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2555
สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครพนม
ภาพเพื่อนร่วมรุ่นตอน ม.ปลาย
ครูบ๋อมอยู่ตรงไหน?

9 ความคิดเห็น:

 1. ครูบ๋อม...สู้ สู้ นะครับ...จากเพื่อน (อ๋อง)

  ตอบลบ
 2. ขยันจริง ๆ ครูบ๋อม เจ๋งมาก

  ตอบลบ
 3. รู้สึกประทับใจคุณครูมากค่ะ ที่เป็นผู้นำทางความคิดทางวิชาการ จะนำแบบอย่างที่ดีนี้ไปใช้ เพราะตนเองก็เป็นครูคณิตศาสตร์เหมือนกันค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะครูบ๋อมที่ให้ไอเดียดี ๆ

  ตอบลบ
 4. อาจารย์คับ รับสมัครม.4 วันไหนคับ
  วรพล

  ตอบลบ
 5. วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม ค่ะ
  อย่าลืมพาน้องมาสมัครน่ะค่ะ :)

  ตอบลบ
 6. คิดถึงเพื่อนบ๋อมมาก ตามหาจนเจอ จากเพื่อนขวัญจ้า

  ตอบลบ
 7. ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ ขอเป็นกำลังใจให้ทำดีต่อไป

  ตอบลบ
 8. ครูบ๋อมเก่งจังเลยค่ะ

  ตอบลบ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน