ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ต่างมุมมอง (นิทานของครูบ๋อม)

           กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีนกกับกบซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน ครั้นเติบใหญ่ทั้งสองจึงต้องเดินทางไปตามวิถีชีวิตของตน
           เจ้ากบออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อแสวงหาเส้นขอบฟ้าของทะเลสีครามซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยฝันไว้ว่าจะไปใช้ ชีวิตอยู่ที่นั้น
           ส่วนเจ้านกบินมุ่งหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลทางทิศตะวันออก เพื่อเดินทางแสวงหาสายรุ้งหลากสีซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยฝันไว้ว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่น
           เจ้ากบเดินทางไปได้ 3 วัน 2 คืน ก็รู้สึกเหนื่อยและท้อเป็นอย่างมาก มันจึงเข้าไปหลบแดดหลบฝนในกะลาเก่า ๆ ใบหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้อยู่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่ง ระหว่างที่มันนอนพักมันก็คิดไปพลางรำพึงไปพลาง “เราจะเสียเวลา แรงกาย แรงใจ แสวงหาเส้นขอบฟ้าของทะเลสีครามไปใย ในเมื่อเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันอยู่ไกลเพียงใด และมันมีอยู่จริงหรือไม่ มันอาจจะเกินความสามารถที่เราจะเดินทางไขว่คว้า พอที พอที ในเมื่อตอนนี้เราสุดแสนเหนื่อยล้าเต็มทน จวนเจียนแทบขาดใจ” มันสอดส่ายสายตาสำรวจกะลาใบนั้นไปรอบ ๆ ในใจคิดว่า “กะลาใบนี้ก็ใหญ่ดี พอที่จะให้เราพักอาศัยได้จวบจนสิ้นอายุขัย แถมยังใกล้แหล่งน้ำอีกต่างหาก อาหารการกินคงจะอุดมสมบูรณ์ ถ้าเช่นนี้แล้ว…เราจะกระเสือกกระสนไล่ตามความฝันไปใยไปให้เหนื่อยเปล่า”
           ส่วนเจ้านกนั้นขณะที่บินมุ่งหน้าหาสายรุ้งหลากสีใจก็คิดว่า “เราเกิดมาเป็นนก มองอะไรอย่ามองแค่ในระดับสายตา ให้มองเหนือระดับสายตาเข้าไว้ ต้องรู้จักบินให้สูง” เจ้านกบินมาสูงมากแต่ด้วยความเมื่อยล้า และบนท้องฟ้าหามีกิ่งไม้ให้เกาะพักไม่ มันคิดจะบินลงไปพัก ณ กิ่งไม้เบื้องล่าง แต่มันไม่ทำ เพราะมันได้บินมาไกลแล้ว ไกลเกินกว่าจะบินลงสู่ที่ต่ำ ตอนนี้มันฝืนใจ ฝืนกายบิน บิน และก็บินไปเรื่อย ๆ เพื่อไปให้ถึงสิ่งที่มันตั้งใจวาดฝันไว้ แต่อนิจจา ปีกของมันอ่อนล้า ไม่สามารถบินต่อไปได้
           พลัน ! ร่างของเจ้านกน้อยก็ร่วงลงสู่พื้นดินใกล้ ๆ กับกะลาของเจ้ากบพอดี ประจวบเหมาะกับเจ้ากบซึ่งกำลังออกมาหาอาหารกินไปวัน ๆ
           เมื่อเจ้ากบได้พบกับเพื่อนเก่าที่กำลังปีกหักและจะสิ้นลม มันจึงเอยกับเจ้านกว่า “โอ้ ! เจ้านกปีกหักเพื่อนยากของข้าเอ๋ยเจ้าไม่น่าโง่งี่เง่า กระเสือกกระสน ไขว้คว้า ไล่ล่าตามความฝันที่อยู่สูงสุดเอื้อมเลย ตอนนี้เจ้าเห็นไหมว่าข้าสุดแสนสบาย พักอยู่ในกะลาไม่เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ ไล่ตามความฝัน เฉกเช่นเจ้าที่กำลังจะสิ้นลม”
           เจ้านกบอกเจ้ากบว่า “ถึงแม้ปีกเราจะหัก ตกลงสู่ผืนดิน อย่างน้อยที่สุดเราก็ได้พยายามบินด้วยปีกของเราขึ้นไปสู่ที่สูงที่สุดใน ชีวิต ถึงแม้จะเป็นการบินครั้งสุดท้าย เราขอยอมตายดีกว่าละทิ้งความฝัน ผู้ที่ละทิ้งความฝันไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ได้ตายไปแล้ว ส่วนเจ้าเอาแต่อยู่ในกะลา ไม่เคยคิดที่จะกระโดดออกสู่โลกกว้างไล่ตามความฝัน เจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่ตายแล้วอยู่ในหลุมฝังศพ”
           เมื่อสิ้นประโยคสุดท้ายเจ้านกก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลทางทิศ ตะวันออก เพื่อเดินทางแสวงหาสายรุ้งหลากสี ซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยฝันไว้ว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั้น และปล่อยให้เจ้ากบอยู่กับร่างอันไร้วิญญาณของมันพร้อมกับกะลาที่เจ้ากบพอใจ

ถ้าเป็นคุณ...จะเลือกเป็นอย่างนกหรือกบดี ?

******************

          จากนิทานดังกล่าวได้นำมาเลยเป็นนวัตกรรมเล็ก ๆ สำหรับนักเรียนที่น่ารักของครูบ๋อม  clip ช่วยจำสูตรตรีโกณิมิติ 20 กว่าสูตร (นิทาน)  แต่ข้อเสียของงานนี้คือ  ถ้าจะทำนิทาน  หรือแต่งเรื่องสำหรับเด็ก  ต้องไม่เศร้า  แต่เรื่องมีเศร้าปนอยู่มากทีเดียว

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน