ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คือเวลา (นิทานของครูบ๋อม)

     กาลเวลาผ่านไปนานนักหนา
ชีวิตที่ผ่านมาช่างซ้ำซาก
ชีวิตคนไซร้ดำเนินตามกาล
ยากซึ่งกาลหวนคืนกลับมา
     เรื่องราวของชีวิตกลายเป็นตำนาน
ตราบนานเท่านานใจยังถวิลหา
มีสุขมีทุกข์ซึมเซาโศกา
สายลมพัดพาแล้วเลือนจากลา
อดีต…
     ชีวิตของผมเดินตามเวลา
ไม่เคยหน่ายเหนื่อย
ไม่เคยชักช้า
เมื่อถูกนายซื้อตัวมาเป็นทาส
แต่ท่านเป็นทาสผม…ทาสของเวลา
     ผมเดินอยู่ในบ้านไม้หลังนั้น
วันแล้ว วันเล่า ปีแล้วปีเล่า
เสื้อไม้ลายดอกของผมเริ่มเก่า
สีสันเคล้าคละปนเปเศษธุลา
     ผมเริ่มงุ่มง่ามท่าทางเหนื่อยหน่าย
กับการเดินทางวนไปวนมา
ก้าวสุดท้ายที่ผมบอกลานาย
ติ๊ก-ต๊อก…ตึ๊ก-
     ผมเป็นสุขเมื่อเวลาหยุดเดิน
แลได้เมินเฉยกับการเป็นทาส
นายผมเป็นไทจากกาลเวลา
เราสองต่างอำลาจากกาลเวลา
วันต่อมา…
     ลูกของนายใส่ถ่านนาฬิกา
ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายของผม
ติ๊ก-ต๊อก…ตึ๊ก-ต๊อก
ผมอิจฉาเจ้านายของผมจริงๆ

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง