ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ครูบ๋อมได้ส่งรหัสการเข้าใช้งานทาง E-mail ไปแล้ว

 • ครูบ๋อมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง  ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเอกสาร  ปพ.5  ในโรงเรียนของท่านให้เป็นไปด้วยความสะดวกง่ายรวดเร็วและถูกต้อง
 • ณ ขณะนี้  ได้พัฒนาเป็นกระดาษ  A4  (46  คน)
 • หากต้องการใช้แบบกระดาษ  Legal (60  คน)  สามารถตั้งค่ากระดาษและจัดหน้าแบบ "มุมมอง; แสดงเส้นแบ่งหน้า"  ได้เลยนะคะ
 • สำหรับปัญหาเกี่ยวกับ 29  กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก้ไขสำเร็จแล้วนะคะ
 • กรณีไม่ต้องการเปลี่ยนไฟล์  ขอแนะนำให้ใช้  ปี  ค.ศ.  นะคะ (ผู้ใช้งานเสนอแนะมา  ขอขอบพระคุณอีกครั้งในการแจ้งความผิดพลาดนี้)
 • และต้องขออภัยในความผิดพลาดที่คาดไม่ถึงนี้ด้วยนะคะ
***************************************
          โปรดอ่าน  : การนำไฟล์นี้ไปใช้ กับ  Microsoft Excel 2007 
          1) ข้อจำกัดคือความสามารถเกี่ยวตัวช่วยในการเลือก (ไม่ใช่ ตัวกรองข้อมูล) จะหายไป
          2)  Microsoft Excel 2013   (ไม่มีตัวทดสอบ)  ยังไม่เคยทดสอบ  ท่านใดได้ทดสอบแล้ว  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้
          3) สำหรับ  Microsoft Excel 2007  ครูบ๋อมไม่ได้ใช้แล้ว  เนื่องจากงานที่ครูบ๋อมรับผิดชอบ ณ ขณะนี้ ต้องใช้  Microsoft Office 2010
***************************************
 • ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจ  เชื่อมั่นในการนำเอกสาร  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Excel  (.xlsx)  ของครูบ๋อมซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่เพียงน้อยนิดไปทดลองใช้งาน
 • ขอเสนอแนะว่า  นักเรียนในชั้นเรียนย่อมมีความแตกต่างระหว่างบุคคล  เช่นกัน  ครูในโรงเรียนย่อมมี  ปี  พ.ศ  เกิด  รวมถึงความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน  ฉะนั้นการใช้โปรดเป็นไปด้วยความสมัครใจ  ขออย่าได้มีการบังคับกันเลย
 • หากพบข้อผิดพลาดประการใด  หรือต้องการเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป  โปรดแจ้งที่  "แสดงความคิดเห็น"
 • หรือหากพบว่ามีผู้แอบอ้างโปรดแจ้งเพื่อจะได้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากหน้านี้
 • ให้  Downlaod  จากหน้านี้โดยตรง  เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานต่อไป  (1  ไฟล์ใช้ได้ทุกโรงเรียนที่ส่งคำขอ  เพียงท่านเติมรหัสให้ถูกต้อง  ก็จะปรากฏชื่อโรงเรียนของท่าน)
            รายชื่อโรงเรียนที่นำเอกสาร  ปพ.5 ฉบับ Microsoft Excel  ของครูบ๋อมไปทดลองใช้งานมีดังนี้  (เอกสารมีรหัสการเข้าใช้งาน)
 1. โรงเรียนบ้านโนนแย้  ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 2. โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด  ตำบลเพชรชมภู  อำเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดกำแพงเพชร
 3. โรงเรียนทรายมูลวิทยา  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร
 4. โรงเรียนนาแกพิทยาคม  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
 5. โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง  ตำบลบ้านฝาง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด
 6. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  ตำบลหนองแวง  อำเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว
 7. โรงเรียนบ้านดอนแคน "คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
 8. โรงเรียนศรีศาสนวิทยา  วัดด้ามพร้า  ตำบลขามใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 9. โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามวิทยา  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
 10. โรงเรียนโกวิทวิทยา  วัดจันทรังษี  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
 11. โรงเรียนประชาวิทย์  ตำบลสบตุ๋ย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง
 12. โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย  ตำบลท่าเสา  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร
 13. โรงเรียนปลาปากวิทยา  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
 14. โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ    ตำบลทับทัน  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์
 15. โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง  ตำบลลาดบัวขาว  อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา
 16. โรงเรียนบ้านอากาศ  ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร
 17. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฏรรังสรรค์  ตำบลบ่อพลอย  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด
 18. โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์  ตำบลนาคำ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
 19. โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์  ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 20. โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
 21. โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค  ตำบลผักแว่น  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด
 22. โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  ตำบลเสือเฒ่า  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
 23. โรงเรียนบ้านไร่  ตำบลแม่เงิน  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
 24. โรงเรียนบ้านโนนจาน  ตำบลน้าอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 25. โรงเรียนบ้านหยวก  ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 26. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ตำบลเนินเพิ่ม  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
 27. โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย ตำบลสบโขง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
 28. โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี  ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัศรีสะเกษ
 29. โรงเรียนบ้านคำไผ่ ตำบลศรีชมภู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ
 30. โรงเรียนบ้านคำมืดวิทยา ตำบลบ้านฝาง  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น
 31. โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
 32. โรงเรียนบ้านมูเซอ  ตำบลแม่ท้อ  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก
 33. โรงเรียนอนุบาลไทรโยค  ตำบลท่าเสา  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
 34. โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญ  ตำบลพังเคน  อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี
 35. โรงเรียนบุสมีวิทยามูลนิธิ  ตำบลสะกอม  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
 36. โรงเรียนบ้านเศรษฐี  ตำบลเหล่าบก  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
 37. โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน  ตำบลดงเย็น  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร
 38. โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ ตำบลขมิ้น  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 39. โรงเรียนบ้านวังโป่ง  ตำบลลานบ่า  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
 40. โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์  ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี
 41. โรงเรียนบ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 42. โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพสนฑ์ศักดาราม  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์
 43. โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม
 44. โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ  ตำบลแม่คง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 45. โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
 46. โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา  เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี
 47. โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ  ตำบลท่าขุนราม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร
 48. โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
 49. โรงเรียนบ้านแก่งโตน  ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
 50. * เฉพาะกิจ
 51. โรงเรียนบ้านดงยาง  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
 52. โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย  ตำบลเชียงแรง  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา
 53. โรงเรียนบ้านศรีวิชัย  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
 54. โรงเรียนวัดดอนจั่น  ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
 55. โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 147  ตำบลนางาม  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
 56. โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว  ตำบลบางตาเถร  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
 ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน