ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

ประสบการณ์การซื้อเครื่องวัดความดันในโลก Online

ปัญหา
 • ถ้าหากคนในบ้านของเรา  โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • ถ้าเป็นไปได้ครูบ๋อมขอแนะนำว่าควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตไว้ติดบ้าน
 • เพื่อตรวจสอบความดันโลหิตของคนที่เรารักและเพื่อความปลอดภัย
 • จากประสบการณ์การซื้อเครื่องวัดความดันในโลก  Online  ถึง  2  เครื่อง
  • เครื่องแรกซื้อแบบไม่มีข้อมูลอะไรมาก  (ประมาณว่าซื้อส่งเดช)
   • พลังงานที่เครื่องวัดความดันใช้คือ  ถ่าน  AA  จำนวน  4  ก้อน
   • พอไปอ่านดูข้างกล่อง  เขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ความว่า  "Adapter  ไม่มีในกล่อง  ให้ซื้อต่างหาก")
   • พอใช้ไประยะหนึ่งพบว่าเปลืองถ่านมาก ๆ
   • ครันจะซื้อเครื่องชาร์จถ่าน + ถ่านที่สามารถชาร์จได้ + เสียเวลา + เสียอารมณ์  แล้วราคาพอ ๆ กับซื้อเครื่องใหม่อีกยี่ห้อหนึ่ง
   • หรือจะไปตามหา  "Adapter DC  6V"  ก็ไม่แน่ใจว่าแจ็คเสียบมันจะขนาดเดียวกันหรือไม่
   • หรือจะกลับไปเว็บที่เคยสั่งซื้อ  (ทางโทรศัพท์  ไม่ใช้  E-mail )  ก็ลืมไปแล้วไม่รู้เว็บอะไร  เพราะมันนานเกินไป
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานของเครื่องวัดความดันว่าสามารถใช้ได้กับไฟบ้าน  โดยผ่าน  Adapter  หรือไม่  (โดยส่วนใหญ่จะเป็นชนิด  DC 6V)
 • เพราะถ้าใช้พลังงานจากถ่าน  ขอบอกเลยว่า  "เปลืองมากๆ"  ไม่แนะนำให้ใช้
 • เวลาไปสถานพยาบาล  โดยเฉพาะคลินิก  ขอแนะนำว่าควร (แอบ) ดูว่าที่คลินิกใช้เครื่องวัดความดันยี่ห้อใด  ถ้าเป็นไปได้ควรทำการสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการในคลินิกนั้น  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อต่อไป
 • ครูบ๋อมใช้วิธีแอบดูยี่ห้อของเครื่องวัดความดันที่คลินิกแห่งหนึ่ง  เห็นเขาต่อสาย  Adapter  ระหว่างที่วัดความดันโลหิตของคนไข้
 • จากนั้นนำมาค้นหาในเน็ต  โดยใช้  Keyword  ว่า  เครื่องวัดความดัน (ยี่ห้อ) Adapter ไฟ บ้าน บาท
 • เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่ามี  Adapter สามารถใช้กับไฟบ้านได้ จึงโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับเว็บที่สนใจสั่งซื้อ
 • ทางเว็บยืนยัน  จึงได้สั่งซื้อ  (เครื่องที่  2  (ยี่ห้อ  "O_ _ _n"  สามารถใช้ถ่าน  AAA  หรือ  (ไม่มีแบตตอรี่เหมือนโทรศัพท์  มีแต่)  Adapter  DC  6V  สามารถใช้กับไฟบ้านได้))
 • จากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเปลืองถ่านอีกเลย
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน