ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

ประสบการณ์การซื้อเครื่องวัดความดันในโลก Online

ปัญหา
 • ถ้าหากคนในบ้านของเรา  โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • ถ้าเป็นไปได้ครูบ๋อมขอแนะนำว่าควรมีเครื่องวัดความดันโลหิตไว้ติดบ้าน
 • เพื่อตรวจสอบความดันโลหิตของคนที่เรารักและเพื่อความปลอดภัย
 • จากประสบการณ์การซื้อเครื่องวัดความดันในโลก  Online  ถึง  2  เครื่อง
  • เครื่องแรกซื้อแบบไม่มีข้อมูลอะไรมาก  (ประมาณว่าซื้อส่งเดช)
   • พลังงานที่เครื่องวัดความดันใช้คือ  ถ่าน  AA  จำนวน  4  ก้อน
   • พอไปอ่านดูข้างกล่อง  เขียนเป็นภาษาอังกฤษแปลได้ความว่า  "Adapter  ไม่มีในกล่อง  ให้ซื้อต่างหาก")
   • พอใช้ไประยะหนึ่งพบว่าเปลืองถ่านมาก ๆ
   • ครันจะซื้อเครื่องชาร์จถ่าน + ถ่านที่สามารถชาร์จได้ + เสียเวลา + เสียอารมณ์  แล้วราคาพอ ๆ กับซื้อเครื่องใหม่อีกยี่ห้อหนึ่ง
   • หรือจะไปตามหา  "Adapter DC  6V"  ก็ไม่แน่ใจว่าแจ็คเสียบมันจะขนาดเดียวกันหรือไม่
   • หรือจะกลับไปเว็บที่เคยสั่งซื้อ  (ทางโทรศัพท์  ไม่ใช้  E-mail )  ก็ลืมไปแล้วไม่รู้เว็บอะไร  เพราะมันนานเกินไป
แนวทางการแก้ปัญหา
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานของเครื่องวัดความดันว่าสามารถใช้ได้กับไฟบ้าน  โดยผ่าน  Adapter  หรือไม่  (โดยส่วนใหญ่จะเป็นชนิด  DC 6V)
 • เพราะถ้าใช้พลังงานจากถ่าน  ขอบอกเลยว่า  "เปลืองมากๆ"  ไม่แนะนำให้ใช้
 • เวลาไปสถานพยาบาล  โดยเฉพาะคลินิก  ขอแนะนำว่าควร (แอบ) ดูว่าที่คลินิกใช้เครื่องวัดความดันยี่ห้อใด  ถ้าเป็นไปได้ควรทำการสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการในคลินิกนั้น  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อต่อไป
 • ครูบ๋อมใช้วิธีแอบดูยี่ห้อของเครื่องวัดความดันที่คลินิกแห่งหนึ่ง  เห็นเขาต่อสาย  Adapter  ระหว่างที่วัดความดันโลหิตของคนไข้
 • จากนั้นนำมาค้นหาในเน็ต  โดยใช้  Keyword  ว่า  เครื่องวัดความดัน (ยี่ห้อ) Adapter ไฟ บ้าน บาท
 • เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่ามี  Adapter สามารถใช้กับไฟบ้านได้ จึงโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับเว็บที่สนใจสั่งซื้อ
 • ทางเว็บยืนยัน  จึงได้สั่งซื้อ  (เครื่องที่  2  (ยี่ห้อ  "O_ _ _n"  สามารถใช้ถ่าน  AAA  หรือ  (ไม่มีแบตตอรี่เหมือนโทรศัพท์  มีแต่)  Adapter  DC  6V  สามารถใช้กับไฟบ้านได้))
 • จากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องเปลืองถ่านอีกเลย

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน