ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทดลองปลูกผักแบบประหยัดพื้นที่และน้ำ (เน้นไม่รดน้ำ เพราะไม่ขยัน)

ปัญหา
 • ช่วงนี้ครูบ๋อมรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานเล็กน้อย
 • แถมด้วยอาการป่วยเป็นหวัด + ไอ  เป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
 • ประกอบกับการตรวจพบว่ามีบทความใน "ป้ายกำกับ" หัวข้อ  "การประเมินภายในและภายนอก" ถูกคนอื่นคัดลอกไปทั้งหมด
 • ถ้าคัดลอกเฉพาะ  Link  ไปอย่างเดียว  ก็ไม่ว่ากัน
 • แต่นี้เล่นเกือบหมดเลย  แล้วนำไปโพสเสมือนหนึ่งว่าเป็น "ครูบ๋อม"  โดยมิได้มีการอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่แม้แต่การอ้างอิงจากที่อื่นที่ครูบ๋อมได้อ้างอิงไว้
 • นึกถึงตอนที่ใช้เวลาในการเขียนในแต่ละเรื่องก็ใช้เวลานานพอสมควร
 • เทคนิคการตรวจสอบว่ามีเว็บไหนกล่าวถึงเราบ้าง  วิธีง่าย ๆ เพียงแค่ค้นคำสำคัญใน  google  ด้วยการพิมพ์
  • ห้องเรียนครูบ๋อม
  • ครูบ๋อม
  • gtb-room
 • หรือถ้าต้องการค้นแบบง่ายก็พิมพ์  "ครูเจ้าปัญหา" อันนี้มีหนึ่งเดียวไม่ต้องคิดมาก
 • เป็นไงล่ะ "ครูบ๋อม"  เจอแต่ในข่าวทีวี  พอเจอเข้ากับตัวเองถึงกับ..เงิบ...ไปเลย
 • ด้วยเหตุนี้...จึงออกอาการเซ็งเล็กน้อย  กับการทำงานในโลกออนไลน์
 • ก็เลยอย่าลองทำอะไรที่แตกต่างเพื่อรักษาอาการ  "เซ็ง" ดังกล่าว 
 • อีกทั้งครูบ๋อมสงสัยว่า
  • ตนเองจะมีความสามารถในการปลูกผักหรือไม่
  • เท่าที่จำได้เคยปลูกตอนเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นงานกลุ่มทำร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในสมัยนั้น
 • เพราะที่ผ่านมาปลูกอะไร ๆ ก็ตายกลายเป็นปุ๋ยบนดินหมดเลย  สาเหตุมาจากลืมรดน้ำ
 • และตอนนี้ใกล้จะปิดภาคเรียนแล้ว  ก็น่าจะพอมีเวลาในการทดลองทำดู
แนวทางการแก้ปัญหา
 • วันศุกร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : เก็บขวด "กลม"  จากถังขยะในโรงเรียนแล้วตัดตามรูป
 • วันเสาร์ ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ยึดห้องน้ำเป็นที่อนุบาล  (โชคดีคนที่บ้านชินแล้ว  ชอบทำอะไรแปลก ๆ)
 • เติมน้ำใส่ก้นขวดแต่ไม่ถึงปากขวด
 • ข้อสังเกตถ้าเติมน้ำเกินพอดีผ่านไปประมาณ  1  วัน น้ำจะเปลี่ยนสี  ถ้าเป็นดังนั้นให้เทน้ำออกให้พอดี
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ใจเย็น ๆ ครูบ๋อม  อดทดรอไปก่อน  พึ่งจะผ่านไป  2  วันเอง


 • วันจันทร์ ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก็เลยชื้อเมล็ดผักบุ้งจีนแบบซองมาทดลองดู
  • กระดาษ
  • กะลามัง
  • เมล็ดผัก
  • ฝาถัง


 • ผลพบว่ากระดาษแห้งไม่อมน้ำ  เมล็ดผักบุ้งจีนแห้ง  พอใส่น้ำเยอะพบว่าเน่า
 • วันอาทิตย์  ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : • จะรอดหรือไม่  โปรดติดตามตอนต่อไป...
 • ผลสุดท้ายเหลือแค่นี้  ไม่ประสบผลสำเร็จ


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน