ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทดลองปลูกผักแบบประหยัดพื้นที่และน้ำ (เน้นไม่รดน้ำ เพราะไม่ขยัน)

ปัญหา
 • ช่วงนี้ครูบ๋อมรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานเล็กน้อย
 • แถมด้วยอาการป่วยเป็นหวัด + ไอ  เป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
 • ประกอบกับการตรวจพบว่ามีบทความใน "ป้ายกำกับ" หัวข้อ  "การประเมินภายในและภายนอก" ถูกคนอื่นคัดลอกไปทั้งหมด
 • ถ้าคัดลอกเฉพาะ  Link  ไปอย่างเดียว  ก็ไม่ว่ากัน
 • แต่นี้เล่นเกือบหมดเลย  แล้วนำไปโพสเสมือนหนึ่งว่าเป็น "ครูบ๋อม"  โดยมิได้มีการอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่แม้แต่การอ้างอิงจากที่อื่นที่ครูบ๋อมได้อ้างอิงไว้
 • นึกถึงตอนที่ใช้เวลาในการเขียนในแต่ละเรื่องก็ใช้เวลานานพอสมควร
 • เทคนิคการตรวจสอบว่ามีเว็บไหนกล่าวถึงเราบ้าง  วิธีง่าย ๆ เพียงแค่ค้นคำสำคัญใน  google  ด้วยการพิมพ์
  • ห้องเรียนครูบ๋อม
  • ครูบ๋อม
  • gtb-room
 • หรือถ้าต้องการค้นแบบง่ายก็พิมพ์  "ครูเจ้าปัญหา" อันนี้มีหนึ่งเดียวไม่ต้องคิดมาก
 • เป็นไงล่ะ "ครูบ๋อม"  เจอแต่ในข่าวทีวี  พอเจอเข้ากับตัวเองถึงกับ..เงิบ...ไปเลย
 • ด้วยเหตุนี้...จึงออกอาการเซ็งเล็กน้อย  กับการทำงานในโลกออนไลน์
 • ก็เลยอย่าลองทำอะไรที่แตกต่างเพื่อรักษาอาการ  "เซ็ง" ดังกล่าว 
 • อีกทั้งครูบ๋อมสงสัยว่า
  • ตนเองจะมีความสามารถในการปลูกผักหรือไม่
  • เท่าที่จำได้เคยปลูกตอนเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นงานกลุ่มทำร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในสมัยนั้น
 • เพราะที่ผ่านมาปลูกอะไร ๆ ก็ตายกลายเป็นปุ๋ยบนดินหมดเลย  สาเหตุมาจากลืมรดน้ำ
 • และตอนนี้ใกล้จะปิดภาคเรียนแล้ว  ก็น่าจะพอมีเวลาในการทดลองทำดู
แนวทางการแก้ปัญหา
 • วันศุกร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : เก็บขวด "กลม"  จากถังขยะในโรงเรียนแล้วตัดตามรูป
 • วันเสาร์ ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ยึดห้องน้ำเป็นที่อนุบาล  (โชคดีคนที่บ้านชินแล้ว  ชอบทำอะไรแปลก ๆ)
 • เติมน้ำใส่ก้นขวดแต่ไม่ถึงปากขวด
 • ข้อสังเกตถ้าเติมน้ำเกินพอดีผ่านไปประมาณ  1  วัน น้ำจะเปลี่ยนสี  ถ้าเป็นดังนั้นให้เทน้ำออกให้พอดี
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ใจเย็น ๆ ครูบ๋อม  อดทดรอไปก่อน  พึ่งจะผ่านไป  2  วันเอง


 • วันจันทร์ ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก็เลยชื้อเมล็ดผักบุ้งจีนแบบซองมาทดลองดู
  • กระดาษ
  • กะลามัง
  • เมล็ดผัก
  • ฝาถัง


 • ผลพบว่ากระดาษแห้งไม่อมน้ำ  เมล็ดผักบุ้งจีนแห้ง  พอใส่น้ำเยอะพบว่าเน่า
 • วันอาทิตย์  ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : • จะรอดหรือไม่  โปรดติดตามตอนต่อไป...
 • ผลสุดท้ายเหลือแค่นี้  ไม่ประสบผลสำเร็จ


จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน