ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ทดลองปลูกผักแบบประหยัดพื้นที่และน้ำ (เน้นไม่รดน้ำ เพราะไม่ขยัน)

ปัญหา
 • ช่วงนี้ครูบ๋อมรู้สึกเหนื่อยกับการทำงานเล็กน้อย
 • แถมด้วยอาการป่วยเป็นหวัด + ไอ  เป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
 • ประกอบกับการตรวจพบว่ามีบทความใน "ป้ายกำกับ" หัวข้อ  "การประเมินภายในและภายนอก" ถูกคนอื่นคัดลอกไปทั้งหมด
 • ถ้าคัดลอกเฉพาะ  Link  ไปอย่างเดียว  ก็ไม่ว่ากัน
 • แต่นี้เล่นเกือบหมดเลย  แล้วนำไปโพสเสมือนหนึ่งว่าเป็น "ครูบ๋อม"  โดยมิได้มีการอ้างอิงใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่แม้แต่การอ้างอิงจากที่อื่นที่ครูบ๋อมได้อ้างอิงไว้
 • นึกถึงตอนที่ใช้เวลาในการเขียนในแต่ละเรื่องก็ใช้เวลานานพอสมควร
 • เทคนิคการตรวจสอบว่ามีเว็บไหนกล่าวถึงเราบ้าง  วิธีง่าย ๆ เพียงแค่ค้นคำสำคัญใน  google  ด้วยการพิมพ์
  • ห้องเรียนครูบ๋อม
  • ครูบ๋อม
  • gtb-room
 • หรือถ้าต้องการค้นแบบง่ายก็พิมพ์  "ครูเจ้าปัญหา" อันนี้มีหนึ่งเดียวไม่ต้องคิดมาก
 • เป็นไงล่ะ "ครูบ๋อม"  เจอแต่ในข่าวทีวี  พอเจอเข้ากับตัวเองถึงกับ..เงิบ...ไปเลย
 • ด้วยเหตุนี้...จึงออกอาการเซ็งเล็กน้อย  กับการทำงานในโลกออนไลน์
 • ก็เลยอย่าลองทำอะไรที่แตกต่างเพื่อรักษาอาการ  "เซ็ง" ดังกล่าว 
 • อีกทั้งครูบ๋อมสงสัยว่า
  • ตนเองจะมีความสามารถในการปลูกผักหรือไม่
  • เท่าที่จำได้เคยปลูกตอนเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นงานกลุ่มทำร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในสมัยนั้น
 • เพราะที่ผ่านมาปลูกอะไร ๆ ก็ตายกลายเป็นปุ๋ยบนดินหมดเลย  สาเหตุมาจากลืมรดน้ำ
 • และตอนนี้ใกล้จะปิดภาคเรียนแล้ว  ก็น่าจะพอมีเวลาในการทดลองทำดู
แนวทางการแก้ปัญหา
 • วันศุกร์ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : เก็บขวด "กลม"  จากถังขยะในโรงเรียนแล้วตัดตามรูป
 • วันเสาร์ ที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ยึดห้องน้ำเป็นที่อนุบาล  (โชคดีคนที่บ้านชินแล้ว  ชอบทำอะไรแปลก ๆ)
 • เติมน้ำใส่ก้นขวดแต่ไม่ถึงปากขวด
 • ข้อสังเกตถ้าเติมน้ำเกินพอดีผ่านไปประมาณ  1  วัน น้ำจะเปลี่ยนสี  ถ้าเป็นดังนั้นให้เทน้ำออกให้พอดี
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ใจเย็น ๆ ครูบ๋อม  อดทดรอไปก่อน  พึ่งจะผ่านไป  2  วันเอง


 • วันจันทร์ ที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก็เลยชื้อเมล็ดผักบุ้งจีนแบบซองมาทดลองดู
  • กระดาษ
  • กะลามัง
  • เมล็ดผัก
  • ฝาถัง


 • ผลพบว่ากระดาษแห้งไม่อมน้ำ  เมล็ดผักบุ้งจีนแห้ง  พอใส่น้ำเยอะพบว่าเน่า
 • วันอาทิตย์  ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 : • จะรอดหรือไม่  โปรดติดตามตอนต่อไป...
 • ผลสุดท้ายเหลือแค่นี้  ไม่ประสบผลสำเร็จ


ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน