ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เหตุจากถูกคัดลอกบทความ : จึงลบ site ที่สร้างใน sites.google.com

ปัญหา
 • ต้องลบ site "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ที่สร้างใน sites.google.com  เนื่องจาก
  • บทความใน "ป้ายกำกับ" หัวข้อ  "การประเมินภายในและภายนอก" ใน "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ยังถูกคนอื่นคัดลอกไปทั้งหมด  ซึ่งเป็นบทความที่เขียนตั้งแต่  เมษายน 2554  ถึง  เมษายน 2557  นับได้จำนวน  7  บทความ
  • ทำให้ช่วงนี้ไม่อยากเขียนอะไรทั้งนั้น  เกิดอาการเซ็งไปเฉย ๆ  เพราะดันเล่นลอกไป  100%  ขนาดนี้  คาดว่าคงจะใช้เวลาไม่ถึง  5  นาทีในการคัดลอก
  • นอกจากนี้ไม่มีเวลาในการไป  Update  ข้อมูล
 • เพื่อชี้แจ้งมิให้ผู้อ่านสับสนว่า "ห้องเรียนครูบ๋อม"  มีกี่  URL
 • ครูบ๋อมขอเรียนให้ทราบในบทความนี้ว่า
  • ห้องเรียนครูบ๋อมมี  URL  เดียวคือ  http://gtb-room.blogspot.com
  • ขออนุญาตเล่าถึงเส้นทางของ "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ที่มิได้สร้างมาอย่างง่ายดายเหมือนการคัดลอกบทความของผู้อื่นมาแปะ ๆ ไว้ใน  Site  แล้วแอบอ้างมาเป็นของตน  และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ต้องการเขียน  Blog  ไว้สำหรับช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป
   • แรกเริ่มเดิมทีห้องเรียนครูบ๋อมสร้างไว้ใน  hi5  ตอนนี้ลืมรหัสไปเรียบร้อย  และคาดว่าคงถูกปิดบัญชีไปเรียบร้อยเช่นกัน  เพราะไม่มีการ  Update  ข้อมูล
   • ควบคู่ไปกับการสร้างใน  Windows Live Space  ต่อมา  Microsoft  ได้ทำการยกเลิกผลิตภัณฑ์ Windows Live Space  และได้เปิดพื้นที่ให้โอนย้ายข้อมูลไปยัง  wordpress.com  (ตอนนี้ลืมรหัสผ่านไปแล้วเช่นกัน)
   • เขียนไปได้นานพอสมควร  จึงย้ายไปที่  https://sites.google.com  เป็นผลิตภัณฑ์หนี่งของ  google  ที่ครูบ๋อมเคยใช้ในการสร้าง "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ในช่วงแรก  (อันนี้จำรหัสเข้าใช้งานได้)  เนื่องจากสามารถแนบไฟล์ไว้ใต้บทความ  สำหรับให้ผู้อ่านที่สนใจได้  Download โดยง่าย
   • ต่อมาได้มี  https://drive.google.com  สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น  ประกอบกับการได้ทดลองใช้  https://www.blogger.com  ซึ่งสามารถเขียนบทความได้โดยง่าย  มีเครื่องที่หลากหลายมากกว่า  จากนั้นมาจึงได้ย้าย  "ห้องเรียนครูบ๋อม"  มาตั้งรกร้างใน  Blogger  ตั้งแต่นั้นมา
 • ซึ่งถ้าเทียบภาพลักษณ์ระหว่าง  https://sites.google.com  กับ https://www.blogger.com  คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเป็นการเทียบระหว่างเว็บไซต์กับบล็อก  แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของครูบ๋อมแล้วชอบการเขียนบล็อกมากกว่าน่ะ
 • นอกจากนี้ยังเคยสร้าง Page "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ไว้ใน  https://www.facebook.com  ทำไปได้ระยะหนึ่ง  เกรงว่าจะไม่ว่างไปตอบคำถามต่าง ๆ ก็เลยลบทิ้งไป
แนวทางการแก้ปัญหา
 • จากการเดินทางอันแสนยาวไกลในการสร้าง  "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ด้วย  1  สมอง  2  มือ  และผลิตภัณฑ์ของ  google  ที่ใจดีแบ่งปันให้ใช้
 • จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  วันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี  จึงได้ทำการลบข้อมูลที่อยู่ใน  https://sites.google.com  ออกไปทั้งหมดแบบไม่เสียดาย  เพื่อจะได้ไม่สับสนทำไมมีห้องเรียนครูบ๋อมหลายที่
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน