ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เหตุจากถูกคัดลอกบทความ : จึงลบ site ที่สร้างใน sites.google.com

ปัญหา
 • ต้องลบ site "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ที่สร้างใน sites.google.com  เนื่องจาก
  • บทความใน "ป้ายกำกับ" หัวข้อ  "การประเมินภายในและภายนอก" ใน "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ยังถูกคนอื่นคัดลอกไปทั้งหมด  ซึ่งเป็นบทความที่เขียนตั้งแต่  เมษายน 2554  ถึง  เมษายน 2557  นับได้จำนวน  7  บทความ
  • ทำให้ช่วงนี้ไม่อยากเขียนอะไรทั้งนั้น  เกิดอาการเซ็งไปเฉย ๆ  เพราะดันเล่นลอกไป  100%  ขนาดนี้  คาดว่าคงจะใช้เวลาไม่ถึง  5  นาทีในการคัดลอก
  • นอกจากนี้ไม่มีเวลาในการไป  Update  ข้อมูล
 • เพื่อชี้แจ้งมิให้ผู้อ่านสับสนว่า "ห้องเรียนครูบ๋อม"  มีกี่  URL
 • ครูบ๋อมขอเรียนให้ทราบในบทความนี้ว่า
  • ห้องเรียนครูบ๋อมมี  URL  เดียวคือ  http://gtb-room.blogspot.com
  • ขออนุญาตเล่าถึงเส้นทางของ "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ที่มิได้สร้างมาอย่างง่ายดายเหมือนการคัดลอกบทความของผู้อื่นมาแปะ ๆ ไว้ใน  Site  แล้วแอบอ้างมาเป็นของตน  และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ต้องการเขียน  Blog  ไว้สำหรับช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป
   • แรกเริ่มเดิมทีห้องเรียนครูบ๋อมสร้างไว้ใน  hi5  ตอนนี้ลืมรหัสไปเรียบร้อย  และคาดว่าคงถูกปิดบัญชีไปเรียบร้อยเช่นกัน  เพราะไม่มีการ  Update  ข้อมูล
   • ควบคู่ไปกับการสร้างใน  Windows Live Space  ต่อมา  Microsoft  ได้ทำการยกเลิกผลิตภัณฑ์ Windows Live Space  และได้เปิดพื้นที่ให้โอนย้ายข้อมูลไปยัง  wordpress.com  (ตอนนี้ลืมรหัสผ่านไปแล้วเช่นกัน)
   • เขียนไปได้นานพอสมควร  จึงย้ายไปที่  https://sites.google.com  เป็นผลิตภัณฑ์หนี่งของ  google  ที่ครูบ๋อมเคยใช้ในการสร้าง "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ในช่วงแรก  (อันนี้จำรหัสเข้าใช้งานได้)  เนื่องจากสามารถแนบไฟล์ไว้ใต้บทความ  สำหรับให้ผู้อ่านที่สนใจได้  Download โดยง่าย
   • ต่อมาได้มี  https://drive.google.com  สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น  ประกอบกับการได้ทดลองใช้  https://www.blogger.com  ซึ่งสามารถเขียนบทความได้โดยง่าย  มีเครื่องที่หลากหลายมากกว่า  จากนั้นมาจึงได้ย้าย  "ห้องเรียนครูบ๋อม"  มาตั้งรกร้างใน  Blogger  ตั้งแต่นั้นมา
 • ซึ่งถ้าเทียบภาพลักษณ์ระหว่าง  https://sites.google.com  กับ https://www.blogger.com  คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเป็นการเทียบระหว่างเว็บไซต์กับบล็อก  แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของครูบ๋อมแล้วชอบการเขียนบล็อกมากกว่าน่ะ
 • นอกจากนี้ยังเคยสร้าง Page "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ไว้ใน  https://www.facebook.com  ทำไปได้ระยะหนึ่ง  เกรงว่าจะไม่ว่างไปตอบคำถามต่าง ๆ ก็เลยลบทิ้งไป
แนวทางการแก้ปัญหา
 • จากการเดินทางอันแสนยาวไกลในการสร้าง  "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ด้วย  1  สมอง  2  มือ  และผลิตภัณฑ์ของ  google  ที่ใจดีแบ่งปันให้ใช้
 • จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  วันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี  จึงได้ทำการลบข้อมูลที่อยู่ใน  https://sites.google.com  ออกไปทั้งหมดแบบไม่เสียดาย  เพื่อจะได้ไม่สับสนทำไมมีห้องเรียนครูบ๋อมหลายที่

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (64) เรียนคณิตศาสตร์ (53) เกี่ยวกับครูบ๋อม (50) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (21) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) SGS (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน