ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เหตุจากถูกคัดลอกบทความ : จึงลบ site ที่สร้างใน sites.google.com

ปัญหา
 • ต้องลบ site "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ที่สร้างใน sites.google.com  เนื่องจาก
  • บทความใน "ป้ายกำกับ" หัวข้อ  "การประเมินภายในและภายนอก" ใน "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ยังถูกคนอื่นคัดลอกไปทั้งหมด  ซึ่งเป็นบทความที่เขียนตั้งแต่  เมษายน 2554  ถึง  เมษายน 2557  นับได้จำนวน  7  บทความ
  • ทำให้ช่วงนี้ไม่อยากเขียนอะไรทั้งนั้น  เกิดอาการเซ็งไปเฉย ๆ  เพราะดันเล่นลอกไป  100%  ขนาดนี้  คาดว่าคงจะใช้เวลาไม่ถึง  5  นาทีในการคัดลอก
  • นอกจากนี้ไม่มีเวลาในการไป  Update  ข้อมูล
 • เพื่อชี้แจ้งมิให้ผู้อ่านสับสนว่า "ห้องเรียนครูบ๋อม"  มีกี่  URL
 • ครูบ๋อมขอเรียนให้ทราบในบทความนี้ว่า
  • ห้องเรียนครูบ๋อมมี  URL  เดียวคือ  http://gtb-room.blogspot.com
  • ขออนุญาตเล่าถึงเส้นทางของ "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ที่มิได้สร้างมาอย่างง่ายดายเหมือนการคัดลอกบทความของผู้อื่นมาแปะ ๆ ไว้ใน  Site  แล้วแอบอ้างมาเป็นของตน  และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ต้องการเขียน  Blog  ไว้สำหรับช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป
   • แรกเริ่มเดิมทีห้องเรียนครูบ๋อมสร้างไว้ใน  hi5  ตอนนี้ลืมรหัสไปเรียบร้อย  และคาดว่าคงถูกปิดบัญชีไปเรียบร้อยเช่นกัน  เพราะไม่มีการ  Update  ข้อมูล
   • ควบคู่ไปกับการสร้างใน  Windows Live Space  ต่อมา  Microsoft  ได้ทำการยกเลิกผลิตภัณฑ์ Windows Live Space  และได้เปิดพื้นที่ให้โอนย้ายข้อมูลไปยัง  wordpress.com  (ตอนนี้ลืมรหัสผ่านไปแล้วเช่นกัน)
   • เขียนไปได้นานพอสมควร  จึงย้ายไปที่  https://sites.google.com  เป็นผลิตภัณฑ์หนี่งของ  google  ที่ครูบ๋อมเคยใช้ในการสร้าง "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ในช่วงแรก  (อันนี้จำรหัสเข้าใช้งานได้)  เนื่องจากสามารถแนบไฟล์ไว้ใต้บทความ  สำหรับให้ผู้อ่านที่สนใจได้  Download โดยง่าย
   • ต่อมาได้มี  https://drive.google.com  สำหรับเก็บไฟล์ข้อมูลที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น  ประกอบกับการได้ทดลองใช้  https://www.blogger.com  ซึ่งสามารถเขียนบทความได้โดยง่าย  มีเครื่องที่หลากหลายมากกว่า  จากนั้นมาจึงได้ย้าย  "ห้องเรียนครูบ๋อม"  มาตั้งรกร้างใน  Blogger  ตั้งแต่นั้นมา
 • ซึ่งถ้าเทียบภาพลักษณ์ระหว่าง  https://sites.google.com  กับ https://www.blogger.com  คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าเป็นการเทียบระหว่างเว็บไซต์กับบล็อก  แต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของครูบ๋อมแล้วชอบการเขียนบล็อกมากกว่าน่ะ
 • นอกจากนี้ยังเคยสร้าง Page "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ไว้ใน  https://www.facebook.com  ทำไปได้ระยะหนึ่ง  เกรงว่าจะไม่ว่างไปตอบคำถามต่าง ๆ ก็เลยลบทิ้งไป
แนวทางการแก้ปัญหา
 • จากการเดินทางอันแสนยาวไกลในการสร้าง  "ห้องเรียนครูบ๋อม"  ด้วย  1  สมอง  2  มือ  และผลิตภัณฑ์ของ  google  ที่ใจดีแบ่งปันให้ใช้
 • จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  วันนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดี  จึงได้ทำการลบข้อมูลที่อยู่ใน  https://sites.google.com  ออกไปทั้งหมดแบบไม่เสียดาย  เพื่อจะได้ไม่สับสนทำไมมีห้องเรียนครูบ๋อมหลายที่
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน