ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

ปิดเทอม...เมษา 2559 ... ครูบ๋อม ครูเจ้าปัญหา

  • เรื่องนี้  "ครูบ๋อม  ครูเจ้าปัญหา"  ไม่มีปัญหาใด ๆ
  • เป็นเรื่องราวของการพักยกในช่วงปิดเทอม...เมษา...2559
  • ดังนั้นจึงไม่มีการขึ้นหัวข้อว่า  "ปัญหา"  และ  "แนวทางการแก้ปัญหา"

จะรีบไปไหน
จะรีบไปไหน
พักเดี๋ยวหนึ่งซิครับ
...
ขอไหลไปตามกระแส
และการทดลองปลูกผักสวนครัว
ก่อนแล้วกัน

งดไปเที่ยว
ประหยัดตังค์
ซ่อมบ้าน
จากน้ำพักน้ำแรง

ท่าเกือบจะได้
จับจอบ
ไม่ทะมัดทะแมงเลย

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า
ถ้าเราสกปรกมอมแมม
จะไม่มีใครหันมามองเรา
เป็นครั้งที่สอง
...
บางครั้งวิธีนี้
ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ดี
ในการทำงาน

งดไปอบรมนอกสถานที่
+
ใส่ชุดเก่าของแม่แต่ใหม่ของเรา
ประหยัดไปได้หลายตังค์
(รีดกองใหญ่ครั้งเดียวใส่ไปได้เกือบ  2  เดือน)

ยืนข้างใครกัน ?  กระเป๋าสีนี้
รู้สึกว่าจะอบรมจนหน้าดำ+ตัวดำเลยนะ
ปล. โชคดีที่คืนกุญแจทัน  ไม่เช่นนั้นคงไม่สบายใจ
ต้องส่งทางไปรษณีย์  EMS

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน