ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

เพาะเมล็ดผักกับครูบ๋อม...เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)

ปัญหา
  • ถาดที่  2
  • มองใกล้ ๆ  ชัด  พบว่ามีแต่  "วิญญาณของกะเพรา"

  • เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่  "หญ้า"  ชัด ๆ

แนวทางการแก้ปัญหา
 • ค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บ  พบการแนะนำ ได้แก่
  • เพาะใส่ดินในถาดเพาะ
   • พบว่าไม่สำเร็จ
   • คาดว่าสาเหตุเกิดจาก
    • รดน้ำมากไป
    • มดขโมยเมล็ด
    • ปรุงดินไม่เหมาะสม
  • เพาะใส่ฟองน้ำ
   • พบว่าสำเร็จ  แต่ไม่ถึง  50%
   • คาดว่าสาเหตุเกิดจาก
    • รดน้ำมากไปเมล็ดจึงเน่า
    • ใส่เมล็ดในฟองน้ำลึกเกินไป
    • เก็บไว้ในห้องน้ำ  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
    • เก็บไว้ในที่โล่งแจ้ง  ลมพัด  น้ำจึงแห้ง  เติมน้ำไม่ทันเวลา
 • วิธีที่ได้ผลคือ...
  • เพาะใส่กระดาษชำระ
  • ฉีดน้ำแบบฝอยให้ชุ่ม
  • ปิดฝา
  • นำไปเก็บไว้ในตู้เย็น  ประมาณ  3  วัน  หรือจนกว่าจะงอก  คาดว่าขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ด
  • ในภาพเป็นเมล็ดผักกวางตุ้ง  เพาะไว้ในถ้วยวุ้นมะพร้าวที่ทำจากพลาสติก  (เก็บจากถังขยะหลังบ้าน)  เก็บไว้ในช่องเก็บผัก  ประมาณ  3  วัน  ได้เท่านี้

  • อันนี้ทดลองแบบไม่เก็บในตู้เย็น  เนื่องจากถาดเพาะมีขนาดยาวประมาณ  80  เซนติเมตร
  • ปิดฝาแบบไม่สนิท  เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  แล้วนำไปตั้งใกล้ ๆ กับตู้เหล็กที่เก็บหนังสือ
  • ประมาณ  2  วัน  ได้เท่านี้เอง  ต้องอดใจรอไปก่อน • และแล้วมันก็งอก

 • ใบขึ้นแล้วนำไปรับแสงแดดได้ (มีอีกบางส่วนกำลังจะงอกและใบกำลังจะขึ้น)
 • สรุปวิธีการเพาะเมล็ดผักอย่างไรให้มีโอกาสงอก  คือ
  • เพาะใส่กระดาษชำระ  และหมั่นฉีดน้ำแบบฝอย  เก็บไว้ในที่ที่อากาศดี / ถ่ายเทได้สะดวก
  • สำหรับการเพาะเมล็ดกะเพรา  ยังไม่ได้ทดลอง  เพราะยังไม่มีเมล็ดพันธุ์
 • พูดถึงเมล็ดพันธุ์  พึงรู้ว่ามี  2  แบบ  คือ  แบบเคลือบ  กับแบบไม่เคลือบ
  • แบบเคลือบมีผู้อธิบายไว้ว่ามีโอกาสการงอกสูงกว่าแบบไม่เคลือบ
  • ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
   • เท่าที่เพาะเมล็ดมา  (แบบซองซื้อตามตลาดและร้านขายวัสดุก่อสร้าง)  สังเกตว่าแบบเคลือบมันจะกลม ๆ หน่อย  ส่วนแบบไม่เคลือบมันก็จะเป็นเมล็ดผักเพียว ๆ
   • ครูบ๋อมไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอก  อยู่มาก็หลายปีพึงจะคึกปลูกผักปีนี้เอง
   • ตอนนี้เป็นได้แค่...เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)  ไปก่อนแล้วกัน
  • โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน