ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ระบบน้ำหยดของครูบ๋อม เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)

ปัญหา
 • ปลูกผักตอนกลางคืน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • สร้างระบบน้ำหยด  "ทั้งวันทั้งคืน"  (น้ำหมดตักเติมเอง)
 • เตรียมอุปกรณ์สำคัญ
 • ทดลองใช้กับต้นสตอเบอรี่ที่มีอยู่เพียง  2  กระถาง
 • ที่มาคือครูที่โรงเรียนให้มาฟรี ๆ
 • ตอนนี้มีเพิ่มอีก  4  ไหล  กะทดลองปลูกลงดินและแช่ราก
 • สังเกตว่าน้ำจะไหลลงอ่าง  (อย่าได้เรียกว่าประหยัด  ขอให้เรียกว่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า)
 • เหมือนระบบน้ำเวียนเลย  แต่ขออภัยที่ต้องเวียนโดยการใช้แก้วใบเล็กตักกลับไปยังถังสีอีกรอบ
 • ไม่รู้ตอนจบจะเป็นเช่นใด
 • ต่อมินิวาล์วสีเขียวเข้ากับถังสี  ส่วนสายไมโครส่วนปลายต่อกับมินิวาล์วสีส้มซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายน้ำไปยังแต่ละจุด  เนื่องจากสีเขียวมีข้อต่อยาวกว่าสีส้ม
 • ปรับความแรงของน้ำหยดที่มินิวาล์วสีส้ม
 • เทคนิคการเจาะถังสี
  • นำไขควงไปเผาไฟที่เตาแก๊ส
  • แล้วนำมาเจาะที่ถังสี
  • นำค้อนตอกมินิวาล์วสีเขียวให้อีกด้านเข้าไปในถังสี  (ตอกแบบเบามือหน่อยนะคะ)
 • เดินสายไมโคร
 • ยังไม่พอใจรื้อทำใหม่
 • ส่วนอันนี้กำลังวางแผนทำระบบน้ำก่อนปลูก
 • โปรดติดตามตอนต่อไป
 • อาจจะนานหน่อยนะคะ  เนื่องจากเปิดภาคเรียน  1/2559  แล้ว  และยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับประยุกต์ใช้
 • เตรียมตัวเข้าสู่  Mode  "วิชากวน" ต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน