ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ระบบน้ำหยดของครูบ๋อม เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)

ปัญหา
 • ปลูกผักตอนกลางคืน
แนวทางการแก้ปัญหา
 • สร้างระบบน้ำหยด  "ทั้งวันทั้งคืน"  (น้ำหมดตักเติมเอง)
 • เตรียมอุปกรณ์สำคัญ
 • ทดลองใช้กับต้นสตอเบอรี่ที่มีอยู่เพียง  2  กระถาง
 • ที่มาคือครูที่โรงเรียนให้มาฟรี ๆ
 • ตอนนี้มีเพิ่มอีก  4  ไหล  กะทดลองปลูกลงดินและแช่ราก
 • สังเกตว่าน้ำจะไหลลงอ่าง  (อย่าได้เรียกว่าประหยัด  ขอให้เรียกว่าใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า)
 • เหมือนระบบน้ำเวียนเลย  แต่ขออภัยที่ต้องเวียนโดยการใช้แก้วใบเล็กตักกลับไปยังถังสีอีกรอบ
 • ไม่รู้ตอนจบจะเป็นเช่นใด
 • ต่อมินิวาล์วสีเขียวเข้ากับถังสี  ส่วนสายไมโครส่วนปลายต่อกับมินิวาล์วสีส้มซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายน้ำไปยังแต่ละจุด  เนื่องจากสีเขียวมีข้อต่อยาวกว่าสีส้ม
 • ปรับความแรงของน้ำหยดที่มินิวาล์วสีส้ม
 • เทคนิคการเจาะถังสี
  • นำไขควงไปเผาไฟที่เตาแก๊ส
  • แล้วนำมาเจาะที่ถังสี
  • นำค้อนตอกมินิวาล์วสีเขียวให้อีกด้านเข้าไปในถังสี  (ตอกแบบเบามือหน่อยนะคะ)
 • เดินสายไมโคร
 • ยังไม่พอใจรื้อทำใหม่
 • ส่วนอันนี้กำลังวางแผนทำระบบน้ำก่อนปลูก
 • โปรดติดตามตอนต่อไป
 • อาจจะนานหน่อยนะคะ  เนื่องจากเปิดภาคเรียน  1/2559  แล้ว  และยังไม่มีอุปกรณ์สำหรับประยุกต์ใช้
 • เตรียมตัวเข้าสู่  Mode  "วิชากวน" ต่อไป

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (77) โปรแกรมครูบ๋อม (62) เกี่ยวกับครูบ๋อม (49) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (32) Form/ข้อเสนอแนะ (31) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (20) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) SGS (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง