ลมหายใจหมดสิ้นเมื่อใด สิ่งที่เรียนรู้คิดค้น มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้

แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตามเข้าร่วมเว็บไซต์นี้รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หากพบความผิดพลาดไม่ถูกต้องสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปลูกผักบุ้งและทำชั้นวาง

เพาะเมล็ดผักบุ้ง

แช่น้ำ  1  คืน

นำเมล็ดมาวางในถาดเพาะ
โดยใช้กระดาษชำระแทนดิน


ทิ้งไว้
คืนที่  1

คืนที่  2  


นำเมล็ดที่งอกมาเพาะต่อ
ในกะละมังเหลี่ยม (32 x 42.5 x 13.5  เซนติเมตร)
ซื้อมาโหลละ  200  บาท

1  สัปดาห์ผ่านไป

ออกแบบชั้นวาง
ตอนแรกว่าจะเลือกใช้เหล็กฉากมีรู

แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ
เนื่องจากต้องใช้น๊อตและฉากหลายตัว
สุดท้ายเลือกแป๊บกลมพรีกัลวาไนซ์  (galvanized)  1/2 นิ้ว 1.5 IP เหลือง
ราคา  109  บาท/เส้น  ยาวเส้นละ  6  เมตร


ตามมาด้วย
สามทาง  1/2 นิ้ว  ตัวละ  11  บาท
และฝาครอบเหล็ก1/2 นิ้ว  ตัวละ  8  บาท
(อยากได้  4  ทาง  แต่ไม่มี)

หมดเวลาของวันหยุดจึงยังไม่ได้ตัดประกอบ
กว่าจะเสร็จ...จนมืดค่ำ
หมุนเกลียวจนมือแดงไปหมดเลย +  เจ็บมืออีกต่างหาก
พอทดสอบวางกาละมังเท่านั้นแหละ
ท่อนเหล็กด้านบนมันหล่นลงมาที่หน้าผาก...ปูดทันทีเลยค่ะ
ไม่มั่นคงเอาซะเลย
ขนาดทดลองประกอบทำแบบชั้นแคบ ๆ
คงไม่ได้เรื่องแล้วละค่ะ
ขอเรียนว่า...ไม่ใช่ช่างอย่าริทำเลย
ก็เลยออกแบบโมเดล  สำหรับ (จ้าง) เชื่อมต่อไป
และแล้วก็ได้มา
ตรงกลางมันแอ่นได้หาเพิ่ม
ค่าเชื่อม  400  บาท

ต่อไปทาสี...
โปรดติดตามตอนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

ป้ายกำกับ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (69) เกี่ยวกับครูบ๋อม (62) เรียนคณิตศาสตร์ (54) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ตรีโกณมิติ (23) การวัดและประเมินผล (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) สวนข้างหน้าต่าง (20) เกษตรเกินไม่เป็นตัวอย่าง (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (19) SGS (17) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (17) ปพ.5 (.xlsx) (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) Classroom (14) สถิติและการวิจัย (14) คำอธิบายรายวิชา (13) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ยุวกาชาด (7) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ (6) มส (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (3) เวกเตอร์ (3) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เรื่องในกระแสของครูบ๋อม

ปฏิทินการปฏิบัติงาน