ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ปลูกผักบุ้งและทำชั้นวาง

เพาะเมล็ดผักบุ้ง

แช่น้ำ  1  คืน

นำเมล็ดมาวางในถาดเพาะ
โดยใช้กระดาษชำระแทนดิน


ทิ้งไว้
คืนที่  1

คืนที่  2  


นำเมล็ดที่งอกมาเพาะต่อ
ในกะละมังเหลี่ยม (32 x 42.5 x 13.5  เซนติเมตร)
ซื้อมาโหลละ  200  บาท

1  สัปดาห์ผ่านไป

ออกแบบชั้นวาง
ตอนแรกว่าจะเลือกใช้เหล็กฉากมีรู

แต่แล้วก็เปลี่ยนใจ
เนื่องจากต้องใช้น๊อตและฉากหลายตัว
สุดท้ายเลือกแป๊บกลมพรีกัลวาไนซ์  (galvanized)  1/2 นิ้ว 1.5 IP เหลือง
ราคา  109  บาท/เส้น  ยาวเส้นละ  6  เมตร


ตามมาด้วย
สามทาง  1/2 นิ้ว  ตัวละ  11  บาท
และฝาครอบเหล็ก1/2 นิ้ว  ตัวละ  8  บาท
(อยากได้  4  ทาง  แต่ไม่มี)

หมดเวลาของวันหยุดจึงยังไม่ได้ตัดประกอบ
กว่าจะเสร็จ...จนมืดค่ำ
หมุนเกลียวจนมือแดงไปหมดเลย +  เจ็บมืออีกต่างหาก
พอทดสอบวางกาละมังเท่านั้นแหละ
ท่อนเหล็กด้านบนมันหล่นลงมาที่หน้าผาก...ปูดทันทีเลยค่ะ
ไม่มั่นคงเอาซะเลย
ขนาดทดลองประกอบทำแบบชั้นแคบ ๆ
คงไม่ได้เรื่องแล้วละค่ะ
ขอเรียนว่า...ไม่ใช่ช่างอย่าริทำเลย
ก็เลยออกแบบโมเดล  สำหรับ (จ้าง) เชื่อมต่อไป
และแล้วก็ได้มา
ตรงกลางมันแอ่นได้หาเพิ่ม
ค่าเชื่อม  400  บาท

ต่อไปทาสี...
โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (59) เกี่ยวกับครูบ๋อม (48) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) SGS (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน