ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

ครูบ๋อมมึน ๆ เมา ๆ กับ SGS: Secondary Grade System

ปัญหา
 • ครูบ๋อมมึน ๆ เมา ๆ กับ  SGS: Secondary Grade System
 • เมื่อต้อง (ไม่ต้องการแต่ต้องทำ) เปลี่ยนโปรแกรมงานทะเบียนวัดผลจาก Student2551V2F  ไปเป็น  SGS: Secondary Grade System
 • ครูบ๋อมรู้สึกอึ้ง ๆ เล็กน้อยถึงปานกลาง
 • ประกอบกับมีอาการมึน ๆ เมา ๆ จับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • ต้องไปอบรมที่ภูเขางามรีสอร์ท  ตำบลสาริกา  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  23 - 25  กันยายน  2558 (เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าวันอังคาร  ที่  22)
 • ไม่ได้สอนเด็กเป็นเวลาเกือบ 1  สัปดาห์
 • ตอนอบรมได้ทำการทดสอบอนุมัติจบกับข้อมูลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผลปรากฎว่าจบอย่างง่ายดาย  อันนี้ขอเรียนตามตรงว่า  "ตกใจมากเลย  พร้อมกับอุทานในใจว่า  เรียนไม่ครบจบได้ไง"
 • ช่วงใช้โปรแกรมแรก ๆ ต้องขยันไปติดตามข่าวจากกลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานบ่อย ๆ เผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะได้ไม่ตกข่าว

 • ภาพประทับใจระหว่างอบรม
โปรแกรม  Offline

โปรแกรม  Online 
 • ถ้าใช้  Offline  ก็จะติดปัญหาตรงสเป็คเครื่องต้อง Microsoft office 2010  ซึ่งครูบางคนในโรงเรียนก็ยังใช้  Microsoft office 2007  นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาคือโปรแกรมยังไม่สมบูรณ์  รวมไปถึงความไม่แน่นอนว่าเมื่อ Upload  ขึ้นไปแล้วจะเกิดเหตุข้อมูลชนกันหรือไม่  ฯลฯ
 • ถ้าใช้  Online  ปัญหาสำคัญที่จะต้องเจอเมื่อมีผู้เข้าใช้จำนวนมากคือ...ช้า  ข้อมูลที่บันทึกไปไม่แน่ใจว่าสามารถ  Download  มาใช้งานแบบ Offline  ได้หรือเปล่า  อันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ นอกจากนี้ยังต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลว่าจะเป็นอะไรไปไหมหนอ
 • ขอเรียนว่ามีอาการมึน ๆ เมา ๆ งง ๆ สุ่มเสี่ยงอย่างไรไม่รู้
 • แต่สิ่งที่เข้าใจเป็นอย่างดีคือ  "การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา  ที่ต้องมีการบาดเจ็บและล้มตายเป็นของคู่กัน"
แนวทางการแก้ปัญหา
 • เพื่อผู้ปฏิบัติงานและข้อมูลของโรงเรียน  ต้องยอมเหนื่อยเป็นสองเท่า  โดยกรอกข้อมูลใน  SGS: Secondary Grade System  (Online)  เพื่อส่งข้อมูลก่อน  แล้วจึงมากรอกในโปรแกรมเดิม  (โปรแกรมนี้ขอบอกเลยว่า...สุดยอด  เจ๋งมาก  เซียนสุด ๆ  ตรรกะการสร้างขั้นเทพ  ...  ฯลฯ  มีคำพูดมากมายที่มิอาจจะเอ่ยได้หมด  ครูทะเบียน-วัดผล ที่เคยใช้โปรแกรมนี้เรารู้อยู่แก่ใจ)
 • เขียนแผนภาพร่างการทำงาน
 • ศึกษาจาก
 • ร่าง
  • โครงการอบรม
   • ติดต่อสถานที่และผู้ดูแลสถานที่
   • ตรวจสอบจำนวนผู้เข้ารับการอบรม
   • งบประมาณการจัดอบรม
  • หลักสูตรการอบรม
 • สร้างไฟล์สำหรับ
  • สร้างรหัสเข้าใช้งาน  (รหัสมีอายุการใช้งาน)
  • จัดทำกระดาษทด  ปพ.5
 • จัดทำ Clip เพิ่มเติม
 • จัดทำเอกสารสรุปเมนูขนาดย่อ
 • ต้องสร้าง Gantt chart วางแผนลำดับการทำงาน
  • Update Software
  • ลงโปรแกรม
  • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักเรียน
  • ตรวจสอบบัญชีรายชื่อครู
   • ติดต่องานบุคคล
  • ครูประจำชั้น
   • คำสั่งครูที่ปรึกษา
  • ครูประจำวิชา
   • คำสั่งสอน
  • บัญชีรายวิชา
   • โครงสร้างหลักสูตร
  • ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558
   • ใบลงทะเบียนเรียน
  • บันทึกผลการเรียน
  • ดำเนินการแต่ละขั้นตอนต้องใช้โปรแกรมจับภาพหน้าจอ หรือใช้ cam  ถ่ายภาพไว้  เพื่อป้องกันอาการหลงลืม  เนื่องจากแก่ชราแล้ว  ประกอบให้ทีมงาน (เด็กพันกว่าคนทำช่วยกันอยู่ 2 คน) ได้ศึกษาต่อไป
 • ปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • แล้วจะมาเขียนต่อนะคะ
 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (44) สถิติและการวิจัย (36) โปรแกรมครูบ๋อม (36) Form/ข้อเสนอแนะ (31) เกี่ยวกับครูบ๋อม (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (24) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) การวัดและประเมินผล (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) ปพ.5 (.xlsx) (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (6) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) การจัดหมู่ (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

กำหนดเวลาทำงาน