แก้วน้ำเปล่า : ว่าง พร้อม รับความรู้ใหม่ ; น้ำครึ่งแก้ว : มีความรู้พอประมาณ รับความรู้ใหม่เพิ่มได้ ; น้ำเต็มแก้ว : ไม่ต้องการรับรู้อะไร รู้พอแล้ว @ ฟังในสิ่งที่ควรฟัง ; ดูในสิ่งที่ควรดู ; พูดในสิ่งที่ควรพูด # เลือกทำ เลือกเป็น ในสิ่งที่ควร ตราบที่ยังมีลมหายใจ

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

กำลังโหลด...

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

เพาะเมล็ดผักกับครูบ๋อม...เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)

ปัญหา
  • ถาดที่  2
  • มองใกล้ ๆ  ชัด  พบว่ามีแต่  "วิญญาณของกะเพรา"

  • เหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่  "หญ้า"  ชัด ๆ

แนวทางการแก้ปัญหา
 • ค้นหาข้อมูลจากหลายเว็บ  พบการแนะนำ ได้แก่
  • เพาะใส่ดินในถาดเพาะ
   • พบว่าไม่สำเร็จ
   • คาดว่าสาเหตุเกิดจาก
    • รดน้ำมากไป
    • มดขโมยเมล็ด
    • ปรุงดินไม่เหมาะสม
  • เพาะใส่ฟองน้ำ
   • พบว่าสำเร็จ  แต่ไม่ถึง  50%
   • คาดว่าสาเหตุเกิดจาก
    • รดน้ำมากไปเมล็ดจึงเน่า
    • ใส่เมล็ดในฟองน้ำลึกเกินไป
    • เก็บไว้ในห้องน้ำ  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
    • เก็บไว้ในที่โล่งแจ้ง  ลมพัด  น้ำจึงแห้ง  เติมน้ำไม่ทันเวลา
 • วิธีที่ได้ผลคือ...
  • เพาะใส่กระดาษชำระ
  • ฉีดน้ำแบบฝอยให้ชุ่ม
  • ปิดฝา
  • นำไปเก็บไว้ในตู้เย็น  ประมาณ  3  วัน  หรือจนกว่าจะงอก  คาดว่าขึ้นอยู่กับชนิดของเมล็ด
  • ในภาพเป็นเมล็ดผักกวางตุ้ง  เพาะไว้ในถ้วยวุ้นมะพร้าวที่ทำจากพลาสติก  (เก็บจากถังขยะหลังบ้าน)  เก็บไว้ในช่องเก็บผัก  ประมาณ  3  วัน  ได้เท่านี้

  • อันนี้ทดลองแบบไม่เก็บในตู้เย็น  เนื่องจากถาดเพาะมีขนาดยาวประมาณ  80  เซนติเมตร
  • ปิดฝาแบบไม่สนิท  เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก  แล้วนำไปตั้งใกล้ ๆ กับตู้เหล็กที่เก็บหนังสือ
  • ประมาณ  2  วัน  ได้เท่านี้เอง  ต้องอดใจรอไปก่อน • สรุปวิธีการเพาะเมล็ดผักอย่างไรให้มีโอกาสงอก  คือ
  • เพาะใส่กระดาษชำระ  และหมั่นฉีดน้ำแบบฝอย  เก็บไว้ในที่ที่อากาศดี / ถ่ายเทได้สะดวก
  • สำหรับการเพาะเมล็ดกะเพรา  ยังไม่ได้ทดลอง  เพราะยังไม่มีเมล็ดพันธุ์
 • พูดถึงเมล็ดพันธุ์  พึงรู้ว่ามี  2  แบบ  คือ  แบบเคลือบ  กับแบบไม่เคลือบ
  • แบบเคลือบมีผู้อธิบายไว้ว่ามีโอกาสการงอกสูงกว่าแบบไม่เคลือบ
  • ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
   • เท่าที่เพาะเมล็ดมา  (แบบซองซื้อตามตลาดและร้านขายวัสดุก่อสร้าง)  สังเกตว่าแบบเคลือบมันจะกลม ๆ หน่อย  ส่วนแบบไม่เคลือบมันก็จะเป็นเมล็ดผักเพียว ๆ
   • ครูบ๋อมไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอก  อยู่มาก็หลายปีพึงจะคึกปลูกผักปีนี้เอง
   • ตอนนี้เป็นได้แค่...เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ)  ไปก่อนแล้วกัน
  • โปรดติดตามตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
 • เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

โปรแกรมครูบ๋อม (49) เรียนคณิตศาสตร์ (44) เกี่ยวกับครูบ๋อม (37) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (26) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (15) สถิติและการวิจัย (14) ปพ.5 (.xlsx) (12) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) การวัดและประเมินผล (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) การประเมินภายในและภายนอก (7) แผนการจัดการเรียนรู้ (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (3) การจัดหมู่ (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

กำหนดเวลาทำงาน