ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รถลากของ D.IY. ของครูบ๋อม

ปัญหา
 • รถ (เข็นของ) ประจำตำแหน่งที่บ้านขาดเป็นสองท่อน
 • เนื่องจาก
  • ใช้มานานหลายปี  ขอบอกว่าทน  และใช้ดีจริง ๆ
  • แถมยังจอดตากแดดตากฝนตากลมไว้นอกบ้านตลอด  เนื่องจากที่จอดรถที่บ้านเล็ก
แนวทางการแก้ปัญหา • หลังจากไปลงประชามติเสร็จแล้วก็วางแผนออกแบบรถลากของแบบ  D.IY.
 • ไม่ได้ง๊กหรอกนะคะ  แค่เป็นคนรู้จักใช้เงิน
 • ล้ออันละ  26  บาท  จำนวน  4  ตัว  คิดเป็นเงิน  104  บาท
 • ข้องอเหล็ก 1/2"  ตัวละ  10  บาท  จำนวน  4  ตัว  คิดเป็นเงิน  40  บาท
 • ท่อสั้นเกลียว  1/2"  30  ซม.  แท่งละ  32  บาท  จำนวน  4  แท่ง  คิดเป็นเงิน    128  บาท
 • รวมทั้งสินเป็นเงิน  272  บาท
 • วัสดุอื่น ๆ หยิบจับเอาจากในบ้าน
 • สรุปว่าทำเอง  พอได้ใช้  สำหรับเรื่องฝีมือทางช่าง  "ช่างมันเถอะ"
 • พอเริ่มลาก  เสียงก็เริ่มดังสนั่นลั่นบ้าน (เสียงกาละมังกับท่อเหล็กมันกระแทกกัน)
 • จนหมาที่บ้านตกใจ  วิ่งตาตื่นมาดู  ถ้าไม่ติดว่ามันตัวใหญ่  คงจับมันขึ้นรถลากแล้ว
 • ข้อเสนอแนะ : สามารถนำล้อไปติดกับตะกร้า  โดยใช้สกรูยึดก็ได้
 • หรืออีกวิธีหนึ่งคือการซ่อมรถคันเดิมขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (30) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน