ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า Blogger : ห้องเรียนครูบ๋อม

ค้น "ห้องเรียนครูบ๋อม"

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รถลากของ D.IY. ของครูบ๋อม

ปัญหา
 • รถ (เข็นของ) ประจำตำแหน่งที่บ้านขาดเป็นสองท่อน
 • เนื่องจาก
  • ใช้มานานหลายปี  ขอบอกว่าทน  และใช้ดีจริง ๆ
  • แถมยังจอดตากแดดตากฝนตากลมไว้นอกบ้านตลอด  เนื่องจากที่จอดรถที่บ้านเล็ก
แนวทางการแก้ปัญหา • หลังจากไปลงประชามติเสร็จแล้วก็วางแผนออกแบบรถลากของแบบ  D.IY.
 • ไม่ได้ง๊กหรอกนะคะ  แค่เป็นคนรู้จักใช้เงิน
 • ล้ออันละ  26  บาท  จำนวน  4  ตัว  คิดเป็นเงิน  104  บาท
 • ข้องอเหล็ก 1/2"  ตัวละ  10  บาท  จำนวน  4  ตัว  คิดเป็นเงิน  40  บาท
 • ท่อสั้นเกลียว  1/2"  30  ซม.  แท่งละ  32  บาท  จำนวน  4  แท่ง  คิดเป็นเงิน    128  บาท
 • รวมทั้งสินเป็นเงิน  272  บาท
 • วัสดุอื่น ๆ หยิบจับเอาจากในบ้าน
 • สรุปว่าทำเอง  พอได้ใช้  สำหรับเรื่องฝีมือทางช่าง  "ช่างมันเถอะ"
 • พอเริ่มลาก  เสียงก็เริ่มดังสนั่นลั่นบ้าน (เสียงกาละมังกับท่อเหล็กมันกระแทกกัน)
 • จนหมาที่บ้านตกใจ  วิ่งตาตื่นมาดู  ถ้าไม่ติดว่ามันตัวใหญ่  คงจับมันขึ้นรถลากแล้ว
 • ข้อเสนอแนะ : สามารถนำล้อไปติดกับตะกร้า  โดยใช้สกรูยึดก็ได้
 • หรืออีกวิธีหนึ่งคือการซ่อมรถคันเดิมขอขอบพระคุณสำหรับการสมัครเป็นผู้ติดตาม เข้าร่วมเว็บไซต์นี้ และการแสดงความคิดเห็นทุกข้อความ หากเห็นว่ามีข้อมูลใดเป็นประโยชน์ หรือผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ก็สามารถเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ครูบ๋อมยินดีด้วยความเต็มใจค่ะ
เมื่อหมดสิ้นลมหายใจเมื่อใด สิ่งที่คิดค้น เรียนรู้ มิอาจนำพาไปด้วยได้ ที่ทำได้คือ การบันทึก ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ให้แด่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป เช่นนี้แล้ว คงไม่เกิดความสูญเปล่าทางความคิด

ประชาสัมพันธ์

เรียน...ครูสายการสอนระดับชั้นประถมศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร นครพนม อุดรธานี มุกดาหาร ที่มีความประสงค์จะขอย้ายสับเปลี่ยนในวิชาเอกประถมศึกษาโรงเรียนในแขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สนใจติดต่อมายัง E - mail : ggpankp@gmail.com จักเป็นพระคุณอย่างสูง

จัด 10 อันดับแรก เรื่องที่ได้รับความนิยมใน 7 วันที่ผ่านมา

หมวดหมู่ (จำนวนเรื่อง)

เรียนคณิตศาสตร์ (75) โปรแกรมครูบ๋อม (56) เกี่ยวกับครูบ๋อม (47) Form/ข้อเสนอแนะ (31) ฝากเผยแพร่บทคัดย่องานวิจัย (30) คำอธิบายรายวิชา (25) ตรีโกณมิติ (22) วลี กลุ่มคำ แผนภาพ (20) การวัดและประเมินผล (16) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (16) โจทย์คณิตศาสตร์ (16) ยุทธวิธีการสอนของครูบ๋อม (15) ปพ.5 (.xlsx) (14) สถิติและการวิจัย (14) แผนการจัดการเรียนรู้ (13) ร่วมรณรงค์/เทศกาล (12) ความคิดเห็นของครูบ๋อม (11) วิทยฐานะและการประเมิน (11) SGS (10) ฟังก์ชันลอการิทึม (10) ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (10) สิ่งที่น่าสนใจ (9) เกษตรกวนตัวอย่าง (แปลก ๆ) (8) การประเมินภายในและภายนอก (7) ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/วัตถุประสงค์ (5) จำนวนเชิงซ้อน (4) SDQ (2) การจัดหมู่ (2) ค32101 (2) ค32201 (2) จำนวนจริง (2) พหุนาม (2) เวกเตอร์ (2) O - Net (1) STAD (1) การสร้าง (1) การเรียงสับเปลี่ยน (1) ความน่าจะเป็น (1) ทศนิยม (1) บันทึกข้อความ (1) ลอการิทึม (1) เลขยกกำลัง (1) เศษส่วน (1) เอกซ์โพเนนเชียล (1) แนะแนวประสาครูบ๋อม (1)

เบื้องหลัง "ห้องเรียนครูบ๋อม"

11/10/2552 : Windows Vista 32 bit, Acer Aspire 2930, Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 2.00 GHz 2.00 GB, Microsoft Office 2007 05/05/2557 ถึงปัจจุบันใช้ Windows10 + Microsoft office2010 + 64 bit Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz Ram 4.00 GB ASUS N46JV-V3020H

กำหนดเวลาทำงาน